İŞKUR Aracılığı İle Devlet Tiyatrolarına 56 İşçi Alımı Yapılacak!

Devlet Personel Başkanlığı ( DPB ) tarafından ilan yayımlandı! İŞKUR Aracılığı ile Kültür Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatroları 56 İşçi alacak.

İŞKUR Aracılığı İle Devlet Tiyatrolarına 56 İşçi Alımı Yapılacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre İŞKUR üzerinden alım yapılacak. Alımlar 22 Temmuz'da başlayacak. İşte detaylar.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yayımladığı ilana göre merkez Teşkilatı ve Taşra teşkilatındaki işçi personel ihtiyacını karşılamak için farklı pozisyonlarda olmak üzere toplamda 56 işçi personel alımı yapacağını belirtti. Alım yapılacak pozisyonlar ise, Şoför, temizlikçi İbadethane Temizlikçisi, Yer Gösterici, Güvenlik Görevlisi ve Kapıcı- Kaloriferci pozisyonlarında sürekçi işçi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 56 işçi alımı Türkiye İş Kurumu üzerinde 22 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanarak başvurular başlayacak. Adaylara başvuru için 5 günlük bir sire verilecek olup en geç 26 Temmuz 2019 tarihine kadar başvuruların yapılması gereklidir. Başvurular İnternet ortamında veya İŞKUR müdürlüklerine yapılabilecektir. 

Değerlendirmeler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda merkezi elektronik ortamda yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Genel Müdürlük (www.devtiyatro.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,
  • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir
  • Ayrıca Kapıcı, Aşçı ve yergösterici pozisyonları için 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak şartı aranacak.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE