İŞKUR Aracılığı İle 70 İlan Yayımlandı! Kamuya 1600 Personel Alınıyor

Türkiye İş Kurumu farklı 70 ilan yayımlayarak farklı kurumlara ve kuruluşlara 1600 memur personel alımı yapılacağını ilan etti. İşte ilanlar.

İŞKUR Aracılığı İle 70 İlan Yayımlandı! Kamuya 1600 Personel Alınıyor

İŞKUR kasım ayının ilk haftası itibari ile farklı kurumların bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere alım yapacaklarını ilan ettiler. Yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 1600 kişilik kadro ile işçi, personel ve memur alımı yapılacak.Söz konusu ilanlar Türkiye İş Kurumu üzerinde yayımlandı ve başvuru süreci başladı.

İŞKUR KURUM DIŞI İLANLARI:

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan kurum dışı personel alımı ilanlarına göre 65 Farklı ilan ile 1000 personel alımı yapılacak. Alımlar belediyeler, Belediye kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gibi kuruuşlara yapılacak. İşte alım yapacak kurumlar ve son başvuru tarihleri.

KAMU KURUMLARINA PERSONEL ALIMLARI:

İŞKUR kamu personeli kapsamında yayımlanan ilanlara göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kürtün Öğretmenevi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Polisevi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Muş Belediyesi bünyelerindeki eksikliği karşılamak için 600 personel alacaklar. İlanın detayları için Buraya Tıklayınız.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda, 

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

BAŞVURULAR:

İŞKUR Kurum dışı personel alımı ilanlarına başvurular Şahsen istenen belgeler ile ilgili kurumlara yapılacaktır. Kamu grubu personel alımı lanlarına ise İŞKUR üzerinden Elektronik ortamda başvuru yapılmaktadır.

KURUM DIŞI İLANLAR BURADA

KAMU GRUBU İLANLAR BURADA

YORUM EKLE