Sağlık Bakanlığı 1356 İşçi Alımı 61 Şehir İŞKUR İş ilanı Numaraları

Sağlık Bakanlığı 61 Şehirde 1356 İşçi Alımı başvuru iş ilanı numaraları yayımlandı. En az İlkokul mezunu başvuru şartları ve başvuru ekranı habrde.

Sağlık Bakanlığı 1356 İşçi Alımı 61 Şehir İŞKUR İş ilanı Numaraları

Sağlık Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre 61 farklı şehirde görevlendirilmek üzere 1356 Temizlik Görevlisi alımı yapılacak. Ena z İlkokul mezunu adaylar içerisinden Sürekli İşçi kadrosunda Engelli İşçi Alımı yapılacak. Alımlar ağırlıklı olarak İstanbul ve diğer Büyükşehirlerde gerçekleştirilecektir. İşin Olsa ekibi olarak bu haberimizde sizlere Bakanlık işçi personel alımı ilanını paylaştık ve alım yapacak şehirlerin bilgisini aktarıyoruz.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR İlanı:

Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

İlan edilen engelli sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Halihazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan metninin 2 nci maddesinde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza isimleri bildirilse dahi kuraya alınmayacaklardır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

Adaylar, engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

Adaylardan engellilik durumunu belirtir ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumun olmadığına dair sağlık kurulu raporu istenecektir.

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

61 Şehir Kontenjan Dağılımı ve İş İlanı Numaraları:

- Afyonkarahisar 23 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965654

- Ağrı 29 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965661

- Aksaray 1 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965676

- Amasya 9 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965692

- Ankara 59 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966198 - 00006966240

- Antalya 40 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965705

- Artvin 4 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965718

- Aydın 1 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965735

- Balıkesir 9 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965744

- Bartın 6 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966156

- Bayburt 9 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966207

- Bilecik 14 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966163

- Bingöl 2 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966169

- Bolu 8 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966213

- Burdur 17 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966216

- Bursa 48 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966217

- Çanakkale 11 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966178

- Çankırı 1 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965732

- Çorum 16 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965738

- Denizli 11 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965742

- Diyarbakır 3 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965751

- Edirne 9 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965760

- Elazığ 6 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965765

- Erzurum 24 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965770

- Eskişehir 12 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965775

- Gaziantep 18 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965780

- Giresun 21 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965789

- Gümüşhane 6 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965792

- Hakkari 14 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965899

- Hatay 31 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965902

- Isparta 6 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965906

- İstanbul 503 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965912

- Kahramanmaraş 13 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965569

- Karabük 13 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965741

- Karaman 10 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965747

- Kars 8 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965755

- Kastamonu 9 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965582

- Kırıkkale 1 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965588

- Kırklareli 13 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965785

- Kırşehir 5 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965594

- Kilis 4 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965596

- Kocaeli 22 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965797

- Kütahya 21 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965799

- Malatya 22 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965904

- Manisa 35 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965803

- Mardin 15 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965806

- Muğla 14 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965915

- Muş 1 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965678

- Nevşehir 6 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965688

- Ordu 2 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965695

- Osmaniye 5 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965707

- Rize 12 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965750

- Sakarya 13 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965761

- Samsun 68 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006965764

- Sivas 5 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966062

- Tekirdağ 3 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966068

- Tokat 10 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966078

- Trabzon 16 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966084

- Van 27 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966088

- Yalova 9 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966092

- Yozgat 3 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 00006966094

Başvuru Şartları Beli Oldu!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu için şartlar açıklandı. Buna göre 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. Öte yandan en az İlkokul mezunu olmak şarttır. Başvuru şartlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanablirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI 1356 İŞÇİ ALIMI İLANI

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022, 06:35
YORUM EKLE
YORUMLAR
Selin selin
Selin selin - 1 yıl Önce

Aşırı merak ediyorum engelli biri nasıl temizlik görevlisi olacak araba yani işini nasıl yerine getirecek

Habibe
Habibe - 1 yıl Önce

Yaşım 41ve bir yaşla müracaat yapamıyorum hiçbir kuruma

Sinop
Sinop - 1 yıl Önce

Selin hanım bende engelliyim %51raporum var ama elim ayağım tutuyor benden daha kötü olanlara soruyorsun galiba bende bilemem engelliyi alıp yapamayani çıkarıp kendi adamı sağlam insanları alacaklar engelli olsun olmasın benim düşüncem bu böyle torpilleride olabilir

Yaman
Yaman - 1 yıl Önce

Sadece engeli mi olacak

Şefik talaslı
Şefik talaslı - 1 yıl Önce

İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar bu tür yazılım şeyler Bence alakasız yorumlardır Ben de bir engeli vatandaşım %44 engelliyim sağ olsun Devletimiz Bana da yedek olarak kadro imkanı sunmuş işte hani delele torpil Morgül falan herhangi öyle bir şey yok Devletimiz Sadece iyi görevini yerine getirmek için her türlü imkanlar sağlamıştır Allah razı olsun Rabbim devletimize zeval vermesin inşAllah bu tür şeyler bence alakasızdır iyi akşamlar