Kamuya 2022 ve 2023 İşçi Alımı Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yayımlandı!

Resmi gazete'de 17 Aralık 2022 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre işçi alımı hakkında yönetmelik değişti.

Kamuya 2022 ve 2023 İşçi Alımı Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yayımlandı!

17 Aralık 2022 tarihli resmi gazete yayımlandı. Söz konusu 32046 sayılı resmş gazeteye göre kamuya işçi alınmasına uygulanacak usul ve esaslar kapsamında yönetmelik değişti.

Resmi Gazete Yönetmelik Kararı:

Ekli " Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

MADDE 1 - 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı nakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinde yer alan " 2022 yılı " ibaresi " 2022 ve 2023 yılları " Şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 - Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütü.

YORUM EKLE