Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alımı Hakkında Yönetmelik Değişti!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre Kamu Kurum ve kuruluşlarına işçi alınması hakkında yönetmelikte değişilik yapıldı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alımı Hakkında Yönetmelik Değişti!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklere göre kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Söz konusu yönetmelik 18 Eylül 2020 tarihinde yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmış yönetmelik değişilkiği şöyledir.

İLGİLİ YÖNETMELİK:

Ekli " Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaskar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik'in yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

MADDE 1 - 29/06/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı bakanlar kuruku kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının ( g ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bed eklenmiştir.

( ğ) Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğübe bağlı olarak kurulan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara Cumhurbaşkanlığo senfoni Orkestrası Konser alanları işletmeleri için ihdisas edilen kadrolarına yapılacak alımlar.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik Hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE