İzmir Bornova İZBAŞ 50 Geçici İşçi Alımı İlanı - Öğrenciler İçin

İzmir ilinde hizmet vermekte olan İZBAŞ bünyesine 50 işçi alımı yapacak. Başvuru şartları ve gerekli belgeler haberde.

İzmir Bornova İZBAŞ 50 Geçici İşçi Alımı İlanı - Öğrenciler İçin

İŞKUR Kurum dışı ilanlarda yayımlandı. Kamuya işçi alımı kapsamında yayımlanmış olan işçi alımı ilanına göre İzmir İZBAŞ Bornova ilçesinde görev yapmak üzere İşçi Alımı yapacak. Geçici süreli çalışacak işçi alımı yapılacak olup ilanın detayları bildirildi.

İzmir İZBAŞ 50 kişilik boş kadro ile Servis, ağırlama hizmetleri ve denge işler ile görevli olduğu birimlerde yardımcı personel alımı yapacak.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Başvuru yapmak isteyen adaylardan, 28.04.2018 gün ve 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı kuruşları ile bunlara Üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4. maddesindeki şartları taşımak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Hali Hazırda Ön Lisans ve Lisans eğitimine Devam Ediyor olmak ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Hariç ),

Başvurular Ne Zaman?

İZBAŞ Personel alımı başvuruları sadece 8 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Başvuru için Nüfus Cüzdanı önlü Arkalı Fotokopisi, Fotoğraflı ve Detaylı CV ve Öğrenci belgesi ile başvuru yapılacaktır.

YORUM EKLE