İş Yeri Hekimi Nasıl Olunur?

İş Yeri Hekimi Nasıl Olunur?

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve iş yeri hekimliği belgesine sahip hekimler iş yeri hekimi olabilirler. Türkiye’deki Tıp fakültelerinden ya da Yurt Dışındaki YÖK Denkliği olan fakültelerden mezun olmuş, YÖK denkliğini almış ve diploması YÖK tarafından onaylanmış hekimler, bu iş yeri hekimliği sertifika programına katılabilirler.
İşyeri Hekimliği belgesi, iş yeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak ve yaptırılacak iş sağlığı eğitimi sınavında başarılı olan hekimlere verilir. Aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği bilim uzmanı ünvanına sahip olan, Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak İş yeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az 8 yıl teftiş yapmış olan hekim iş müdürlerine, genel müdürlük ve bağlı olan birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 8 yıl çalışmış hekimlere, istekleri halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce bu hak verilir.

Kanun kapsamına dahil edilen iş yerleri için, 50’den ve daha fazla personel çalıştırılan iş yerlerinin İş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. 50’den aşağıya personel çalıştıran iş yerleri ise, az tehlikeli sınıfta olan yerler için, 2016 tarihinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan yerler için Ocak 2014 tarihi itibari ile iş yei hekimi bulundurma zorunluluğu başlamıştır. İş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğuna uyulmaması takdirde devam eden her ay başına 5350 TL ceza kesilir.
İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda bakanlık tarafından yapılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olacak hekimler için bu sertifikalar geçerlidir.

YORUM EKLE