Zabıt Katibi ve Mübaşir Görevleri Nelerdir? Ne İş Yapar?

Adalet Bakanlığında görevli zabıt katibi ile mübaşir pozisyonunda istihdam eden personeller ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Zabıt Katibi ve Mübaşir Görevleri Nelerdir? Ne İş Yapar?

Adalet Bakanlığının her şehirde en az bir tane adalet sarayı bulunmaktadır. Şehrin büyüklüğüne göre adalet sarayı sayısı artabilmekte olup bu kurumlarda çok sayıda personel istihdam etmektedir. Bu personellerden sadece ikisi zabıt katibi ile mübaşir personelleridir. Peki zabıt katibi ne iş yapar, mübaşir görevleri nelerdir? Sizler için hem zabıt katibi hemde mübaşir personellerinin ne gibi görevleri olduğunu hazırladık. 2021 yılı için zabıt katibi ve mübaşir alımı ilanı çıktı. Eğer bu ilandan bilgi almak istiyorsanız hemen aşağıdaki linkten ilana ulaşabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı 13 Bin Personel Alımı Haberi İçin Giriniz

Zabıt Katibi Ne İş Yapar?

Zabıt Katibi personeller illerdeki adliyelerde istihdam etmektedir. Burada genel olarak evrak ya da tutanak konularında görev yaparlar. Zabıt katipleri, mahkemelere yönelik dava tutanaklarını hazırlarlar, davaları takip ederler, DAVA kararlarını bireylerin internetten de öğrenebilmelerini sağlanması için UYAP sistemine giriş yaparlar. Dava anlarında da odalarda zabıt katipleri bulunabilmektedir. Hakimlerin davaları yürttüğü esna da en az bir zabıt katibi de bulunabilmekte olup zabıt katibi burada çıkan tüm kararları, durumları ve konuşmaları bilgisayar ortamına aktarır. Buradan gerekli evrağı hazırlayan zabıt katibi çıktısını alır, belgeyi hem internet ortamına kayıt eder hemde dava dosyasını adliyenin dosya deposuna ekler.

Mübaşir Ne İş Yapar?

Mübaşir adliyelerde istihdam eder. Burada davaların dosyalarını tutar, sıraya koyar ve gün içerisinde yargılanacak olan dosyaları sıralı, düzenli bir hale getirip, salonlarda bekleyen davalı ile davacıları odaya alır, elindeki hazırlanmış olan dosyayı hakime savcıya iletir. Bu şekilde adliyelerin sıra ve düzen içerisinde ilerlemesi, olası bir olumsuzluğun ya da karışıklığın önüne geçmesi sağlanır.

YORUM EKLE