Nasıl Bankacı Olunur?

Nasıl Bankacı Olunur?

Nasıl Bankacı Olunur?

Nasıl Bankacı Olunur?

Bankacı olmak, parayı iyi tanımak parayı iyi bilmektir diyemeyiz. Bankacılık için tabi ki belirli düzeyde eğitim almak gerekiyor. Peki hangi banka bölümleri mevcut ? Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu gibi bölümlerden mezun olmak yeterlidir.

Ayrıca çoğu banka sadece üniversite mezunu olanları kendi yaptığı sınav ve mülakat ile de alıp bankacı olarak çalıştırabiliyor. Bankacı biraz kaba tabir olmuş olabilir. Banka içinde farklı pozisyonlar vardır. Servis görevlisi, banko görevlisi gibi. Peki bankalara özel alım şartları tam olarak nelerdir . Bu şartlar söyledir : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak, Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır) ,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak, Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir) Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak. Tüm bu şartlar başvuru yapmanız için sağlamak zorunda olduğunuz ilk şartlardır. Bunları geçtikten sonra önce sınava sonra da mülakata tabi tutulursunuz. En çok merak edilen soru : Banka sınavlarında ne soruyorlar ? Sınav Süresi: 120 dakika Soru Sayısı : 100 adet Sınav Konuları: Genel Yetenek :30 soru Genel Kültür :30 soru Alan Bilgisi :40 soru İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Banka Kredi, Maliye Politikası,

Türkiye Ekonomisi) Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku) Muhasebe (Genel Muhasebe) Banka mülakatları nasıl oluyor ? Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr adresi aracılığıyla duyurulacaktır. Mülakatta 60'ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmeti ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır. Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan edilecektir. En çok sorulan sorulara bu konumuzda cevap vermeye çalıştık. Ziraat bankası, iş bankası, Vakıfbank, yapı kredi bankası vs çok sayıda banka da kamu ya da özel, iş bulabilir , herhangi bir pozisyonda işe başlayabilir ve banka içerisinde yükselebilirsiniz. Maaşlar ile ilgili detaylar diğer konumuzda.

YORUM EKLE