Güvenlik Köy Korucuları Nakdi Tazminat Aylığı Bağlanma Şartları Nedir!

Geçici köy koruyucuları için 442 Sayılı Kanuna göre belirli şartlar doğrultusunda tazminat aylığı bağlanmaktadır. Güvenlik korucuları nedir? nakdi destek tazminat aylığı bağlanma şartları nedir?

Güvenlik Köy Korucuları Nakdi Tazminat Aylığı Bağlanma Şartları Nedir!

1985 yılında 442 sayılı köy kanunun 74. maddesine göre güvenlik korucuları Doğu Anadlu Bökgesş, Güney Doğu Anadolu Bölkgesi ile Karadeniz bölgelerinde görev yapmaya başladı. Bu kadrodaki açlışanlar için Geçici Köy Koruyucularına Nakdi Tazminat Aylığı Bağlanma Şartları nedir?

Geçici köy koruyucuları için 442 Sayılı Kanun’a göre belirli şartlar doğrultusunda tazminat aylığı bağlanmaktadır. Bunlar;

 • Görev esnasında vefat eden geçici köy koruyucusunun eşine aylık maaş bağlanması,
 • Görev esnasında vefat eden geçici köy korucusunun mirasçıları için ödenen tazminat
 • Görevden ayrılan geçici köy koruyucusu için bağlanan tazminat

Eğer geçici köy koruyucusu görevinden alınırsa tazminat için başvuruda bulunabilir. Tazminat aylığı için gerekli bazı belgeler vardır. Bunlar;

 • En son hangi ayda maaş aldığı
 • Görevinden ayrılış tarihi,
 • Geçici köy koruyucusu görevinden atanması durumunda Valilik tarafından onaylı atama tarihi,
 • Hizmete başlayış ve bitiş tarihi belgelendirilmeli,
 • Geçici köy koruyucusunun imzalı dilekçesi,
 • Terörden dolayı hüküm giyip giymediğini gösteren yazıyı Cumhuriyet Başsavcılığından alınması,
 • Valilikten form doldurularak açık bir şekilde tazminat aylığı için başvuruda bulunması,

gibi şartları yerine getiren geçici köy koruyucularına aylık tazminat bağlanmaktadır.

Görevinden ayrılan köy koruyucusu için tazminat ödemesi durumunda istenilen belgeler vardır. Bu belgeler eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Bunlar;

 • İlgili kişinin tazminat talep dilekçesi,
 • Valilik tarafından onaylanan atama tarihi,
 • Disiplin hükmüne göre işine son verilip verilmemesi durumu,
 • Görevinden ayrılış tarihi,
 • 2330 Sayılı Kanun’a göre %25 oranında nakdi tazminat aylığı’ nın ödenip ödenmemesi durumunu gösteren SGK onaylı belge,
 • Valiliğe giderek okunaklı bir şekilde mühür ve tasdikli tazminat başvuru belgesi

Yukarıda belirtilen belgeler ile ilgili kişi nakdi tazminat aylığını için başvuruda bulunabilir. Ancak bu belgeler eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve teslim edilmelidir.

Geçici köy koruyucuları aylık tazminat için ikamet ettiği il veya ilçede bulunan Valiliğe ya da kaymakamlığa gitmelidir. Gerekli başvuru kağıtlarını ve belgelerini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak valiliğe göstermelidir. Valilik ilgili kişinin belgelerini inceler ve SGK Müdürlüğüne göndererek primsiz ödeme için başvuruda bulunur. Belgeleri eksik olan kişilere aylık tazminat bağlanmamaktadır. Ödemeler ise her ay ilgili bankaya yatırılmaktadır.

İŞİN OLSA

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 00:15
YORUM EKLE