Emniyet Müdürlüğü KPSS siz Büro Personeli Alımı Yapacak

Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere personel alımı yapacağını bildirdi. İŞKUR ile yayımlanan ilana göre İlköğretim mezunu alım olacak.

Emniyet Müdürlüğü KPSS siz Büro Personeli Alımı Yapacak

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanan ilana göre Emniyet Müdürlüğü bünyesine personel alımı yapacak. Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan boşluğa göre TMY kapsamında Daimi/Tam zamanlı büro personeli alımı yapılacak. Toplamda 1 kişilik kadro için alım yapılacak olup adaylardan en az ilköğretim mezunu olmak şartı aranıyor. Bu kapsamda adayların 18 ile 35 yaşları arasında olmaları gerekmektedir.

Ayrıca adaylara kura çekimi yapılacak. Kura çekilişi, 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat:13.30’da Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda noter huzurunda yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

- Türk vatandaşı olmak,

- TMY-Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (1111sayılı Askerlik Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini -  yaparken terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan),

- 18 – 35 yaş aralığında olmak,

- Askerlikle ilişiği olmamak, (fiilen yapmış veya muaf)

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

- 657 DMK’nın 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek  hastalığı bulunmamak,

- Yaptırılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

- Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

BAŞVURULAR:

Samsun Emniyet Müdürlüğüne alım yapılacak Büro personeli kadrosu için başvurular esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005609330&isyeriTuru=Kamu adresinden yapılacak. Adaylar başvurına 29 Temmuz 2002 tarihi ile başlayacak olup en geç 04 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir.

YORUM EKLE