GİB ve KVKK Ön Lisans Mezunu 37 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alıyor!

Kamu kurumları ve kuruluşları KPSS puanı ile güvenlik görevlisi alımı yapacaklar. Adayların Bu yönde Ön lisans mezunu olmaları zorunludur. Şartlar ve detaylar?

GİB ve KVKK Ön Lisans Mezunu 37 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alıyor!

İki Kamu Kurumu tarafından ön lisans meuznu 37 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Adaylardan aranan başvuru şartları ve detayları haberimizin devamında sizlerle paylaşıyor olacağız.

KPSS 2019/2 merkezi yercih işlemlerine göre kamuya memur alımları apılacak.Koruma ve Güvenlik Görevlisi kapsamında da alımlar yapılacak olup başvuru şartları ve özel nitelikleri sizlerle paylaşıyoruz.

ALIM YAPACAK KURUMLAR VE KADRO DAĞILIMI:

ÖSYM tarafından gelmiş olan duyuryada farklı kurumlar tarafından Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu 1 ve Gelir İdaresi Başkanlığı 36 olmak üzere toplamda 37 kişi alınacak. Alımlar farklı illerde bulunan taşra Teşkilatlarına yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımları için adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi nitelikler aranacak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Merkezi Yerleştirme ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına başvuru apacak adaylardan, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır.

- Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

- Ön Lisans Mezunu olmak.

- 2018 yılında yapılan KPSS'den P93 puan türünden puan almış olmak.

Aynı Kanunun 11’inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.

Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Ön Lisans mezunu güvenlik görevlisi alımları için başvurular ÖSYM tercih işlemi ile yapılacak. tercih işlemleri 03 Aralık 2019 tarihi ile başlamış olup en geç 12 Aralık 2019 tarihine kadar tercihlerin yapılması gereklidir. Söz konusu tercihler için ve detaylı bilgi için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Merve
Merve - 11 ay Önce

Lisans mezunu da başvuru yapabiliyor mu