TSK Subay Sınıflandırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Resmi Gazete yönetmelikler yayımlandı. Askeri personel kapsamında da yapılmış olan yönetmelik dğeişikliği haberdedir.

TSK Subay Sınıflandırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Resmi Gazetede yeni kararlar ve yönetmelikler yayımlandı. Az Önce gelen karar ile Askeri personel kapsamında yapılan yönetmelik değişşlikliği haberdeki gibidir. SÖz konusu değişiklikle İkmal kapsamında Poersonel olarak güncellendi!

ASKERİ PERSONEL KAPSAMINDA YÖNETMELİK

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin (b) alt bendine “İkmal,” ibaresinden sonra gelmek üzere “personel,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 22:48
YORUM EKLE