Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sözleşmeli personelleri ilgilendiren değişiklikler yapıldı. İşte o adayları ilgilendiren kararlar.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı!

Resmi Gazete'nin 13 kasım 2019 tarihli ve 30947 sayılı gazetesine göre Cumhurbaşkanlığı kararının 1807 sayılı karar sayısına göre, Sözleşmeli personel çaıştırılmasınına ilişkin esaslarda değişiklik yapılasına dari esasların yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı devlet memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası gereğinde karar verildiği açıklandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR:

MADDE 1 - 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yur dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesine ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumdan yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin:

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum yada üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münfetir olarakevlat edinilmesine veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit larak evlat edinmesi nedeniyle hizmet sözleşmesinin feshedenlerin, doğum izni veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tabi olarak eşinin yurtdışında sürekli göreve atanması veya ena z altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gereklidir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdmam ederler.

MADDE 2-  Bu esaslar yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu esasları Cumhurbaşkanlığı yürütür.

Resmi Gazete Kararı Burada

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019, 01:12
YORUM EKLE