Sağlık Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik! Hastane İşçisi Alacak mı?

Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak. Resmi Yönetmelik haberimizdedir.

Sağlık Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik! Hastane İşçisi Alacak mı?

12 Ocak 2021 tarihli resmi gazete yayımlandı. 31362 sayılı Resmi Gazeteye göre Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Tesislerinde Görecli Personellere ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik dyuruldu. Söz konusu duyuruya göre Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak.

RESMİ GAZETE YÖNETMELİĞİ:

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

SAĞLIK İŞÇİLERİNE EK ÖDEME YOK!

Yayımlanan kararda sadece Sağlık Personellerini ilgilendirek ek ödeme kararı yayımlandı. Anck Hastanelerde çalışan İşçi statüsündeki adaylara Ek ödeme hakkında herhangi bir yönetmelik yayımlanmadı.

Hatsanelerde çalışan işçilere ek ödeöe hakkında gelecek herhangi bir açıklama veya yönetmelikten haberdar olmak için İşin Olsa Mobil Uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz ve sizin kolay kullanımını için hazırlanmıştır. Her gelişmeden anında haberdar olmak için,

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

YORUM EKLE