Resmi Gazetede 3 Yıllık Ekonomi Programı Yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan " 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelge resmi gazete tarafından yayınlanarak Türk halkına duyuruldu.

Resmi Gazetede 3 Yıllık Ekonomi Programı Yayımlandı

Resmi gazetede yayınlanan genelgeye göre Erdoğan, hükümet tarafından vatandaşların refah ve mutluluk düzeylerinin üst seviyelere çıkarılması amacıyla olduğunu ve ülkenin makroekonomik istikrarını korumak adına da üretimi arttırarak toplumun refah düzeyini yükseltmek amacıyla 3 sene boyunca " Yeni Ekonomi Programı" uygulanacağını belirtti. Yaşanılan sıkıntılı dönemlerde temel amacın ekonomi oranlarında hedefi dengelemek ve sürdürebilmek amacıyla büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, yapabildiğimiz her alanda tasarruf yapmak, enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını her dahim koruyarak yurt içi tasarruflarını arttırarak cari işlemlerini de azaltmak olduğunu dile getirdi.

NİTELİKLİ ALTYAPIYA DESTEK

Yayınlanan genelge her dahim destek verirerek bu genelge çerçevesinde kamu hizmetlerinden yararlanılarak hız ve kalitenin her dahim artacağını kamu yatırımlarıyla birlikte ayrılan kaynakların ise söz konusu dönemlerde hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlanacağını dikkat çeken Erdoğan; " Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir" açıklamasında bulundu. 

YATIRIMLAR EN KISA ZAMAN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEK

Kamu yatırımlarında ayırlan kaynaklarda öncelikli olarak sosyal ihtiyaçları gidererek üretken faaliyetleri de destekleyerek nitelikli altyapıya alanlarına yönlendirme işlemlerin maliyet etkilerin ve verimlerin zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaya stokunun daha da etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zaman içerisinde ekonomik ve sosyal ortama katkı saylayacak duruma gelmesi için canla başla çalışılacağını açıkladı.

YORUM EKLE