Resmi Gazetede 10 Bakanlık ve Kuruma Atama Kararları Yayımlandı!

Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Az Önce resmi gazetede gelen haber ile 10 Bakanlık ve Kuruma atamalar yapıldı. Kurum listesi haberde.

Resmi Gazetede 10 Bakanlık ve Kuruma Atama Kararları Yayımlandı!

Resmi Gazetede atama kararları yayımlandı. Az Önce 5 Kasım 2022 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre 10 Bakanlık ve Kamu kurumuna atamalar ve ek olarak Görevden alma kararları yayımlandı. Farklı isimler kamuya atanmış olup ilgili atama kararlarını Cumhurbaşkanı 32004 sayılı resmi gazetede duyuruldu.

Hangi Kurum ve Bakanlıklara Atama Yapıldı!

Resmi Gazte kararı ile aşağıaki ilgli kurum ve Bakanlıklara atama ve nbazı bakanlıklarda ise görevden alma olmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( Atama ve Görevden Alma kararı ),

Çevre,Şehircilik be İklim Değişikliği Bakanlığı ( Görevden Alma ),

Boru Hatları ile Petrol A.Ş. Genel Müdürlüğü ( Atama ),

Gençlik ve Spor Bakanlığı ( Atama ),

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( Atama ),

Devlet Malzeme Ofisi genel Müdürlüğü ( Atama ),

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü ( Atama ),

Orman Genel Müdürlüğü ( Atama ),

Ticaret Bakanlığı ( Atama ),

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ( Atama ),

Atanan İsimler Hangiridir?

RESMİ GAZETE ATAMA KARARI BURADA: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221105-10.pdf

YORUM EKLE