Özel Okullarda Çalışacak Personel Şartlarında Değişiklik!

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda çalışacak olan personellerin çalışma şartlarında değişikliğe gitti. Peki hangi değişiklikler oldu? Haberimizin devamında detayları açıklıyoruz.

Özel Okullarda Çalışacak Personel Şartlarında Değişiklik!

Milli Eğitim Bakanlığı özel okulda çalışacak olan personel şartlarında değişikliğe gidildiğini Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile duyurdu. Peki yönetmeliğin detaylarında neler yer aldı? Bundan sonra hangi farklılıklar olacak? Ne gibi değişiklikler olacak?

İŞTE YÖNETMELİĞİN DETAYLARI

6 Temmuz 2018'de resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin detayları ise şu şekilde oldu: Yönetmeliğin 12. ve 13. maddesine Görev süresinin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan süreler de dahil edilir ve Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınır fıkraları eklendi, 13. maddeye Öğretmen atamalarına yönelik inhalar 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır fıkrası eklendi, 15. maddete Yöneticiler ve öğretmenler, haklarında yapılan inceleme, soruşturma veya 20. madde kapsamında yapılacak izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine kapsam dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirilir/atanır fıkrası eklendi, yönetmeliğin geçici 1. maddesi yürürlükten kaldırıldı, Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müdür başyardımcısı olarak görev yapanların yöneticilikleri, dört yıllık yöneticilik görevlerinin bitiminde sona erer. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren müdür başyardımcılarının görev süresi, istemeleri hâlinde müdür yardımcısı olarak dört yıl daha uzatılabilir ve Proje okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin görev süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlar geçici maddeleri yönetmeliğe eklendi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 00:03
YORUM EKLE