Memur Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanunu Hizmet Kollarında Yönetmelik Değişti

Resmi Gazete yayımlandı. Az önce yayımlanan yönetmeliğe göre Memur Sendikaları ve toplu sözleşme konundaki hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Memur Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanunu Hizmet Kollarında Yönetmelik Değişti

Resmi Gazetenin 12 Mayıs 2021 tarihli 31482 sayısı yayımlandı. Yayımlanmış olan Resmi Gazeteye göre Memur Sendikaları ve Toplu Sözleşme kanunu kapsamnda hizmet kolları yönetmeliği yayımlandı.

RESMİ GAZETE YÖNETMELİĞİ:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” ibareleri “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “10” sıra numaralı “Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri” hizmet kolunun; “12” kurum kodundaki “Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanlığı,”, “13” kurum kodundaki “Ulusal Bor Araştırma Enstitisü Başkanlığı,”, “16” kurum kodundaki “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “10” sıra numaralı “Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri” hizmet koluna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

26 Türk Standardları Enstitüsü,

27 Türkiye Uzay Ajansı,

28 Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu,

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 08:34
YORUM EKLE