Memur Alımında Değişiklik! Resmi Gazete’de Yayınlandı!

Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre ilk defa Mahalli idarelerde göreve atanacak personel için sınav yönetmeliklerinde değişiklikler oldu.Değişen ilgili madde ve detaylar haberimzidedir.

Memur Alımında Değişiklik! Resmi Gazete’de Yayınlandı!

Resmi Gazete’de geçtiğimiz gün yayınlanan karar ile birlikte Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği yayınlanmış olup bu karardan sonra ilgili alanda yapılacak olan alımlarda değişen yeni maddeye göre alım yapılacak. Özellikle mahalli idarelere yapılacak olan memur alımlarında bu yeni düzenlemeye göre işlem yapılacak. Değişen madde ve diğer detaylar ise haberin devamında yer alıyor.

Mahalli İdarelere Yapılacak Memur Alımları

24 Aralık 2019 sayılı Resmi Gazete kararı ile “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” yayınlanmış olup ilgili alımlarda beş katı adayın sözlü sınava çağrılması şeklinde ilana çıkılabilecek. Yönetmeliğe göre ayrıca mahalli idareler, yazılı ve sözlü sınav ile personel alımı yapılabilecek, sözlü sınava ise en yüksek puana sahip beş katı aday çağrılabilecek. Bunun yanı sıra yayınlanan ilan, son başvuru tarihinden sonra en az 30 gün önce Resmi Gazete’de mahalli idareni veya belirlenen kurumun internet sitesindenduyurulacak.

Sınav Detayları

Yönetmelikte yer alan madde 15’e göre sınav şu şekilde yapılacaktır. “Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü olarak yapılır. Hizmetin gerektirdiği hallerde sözlü sınav; araç, iş makinesi ve bilgisayar kullanımı ile sportif dayanıklılık gibi özellikleri ölçecek şekilde uygulamalı olarak da yapılabilir. Yazılı sınav; idareler tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılabilir”

Ayrıca “Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir” ifadelerine de yer verilmiştir.

İlgili Resmi Gazete karraına ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191224-10.htm

YORUM EKLE