Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Pek çok kişinin olmak istediği iş güvenliği uzmanı mesleğine girebilmek için hangi şartlar aranmaktadır? Kimler İSG uzmanı olabilir?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

6331 sayılı kanunun tanımlar başlıklı 3. Maddesinde iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim süreçleri ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.İş güvenliği uzmanlığı sözü geçen kanun maddesinde; iş sağlığı ve güvenliği alanında görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen şartları taşıyan kişiler bu mesleği yapabilmektedir

İş Güvenliği Uzmanı Olabilmek İçin;

  • İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde lisans veya ön lisans eğitimi alanlar
  • Teknik Öğretmenler ( Kimya, fizik, biyoloji ) bölümlerinden mezun olan kişiler
  • Mühendislik ya da mimarlık eğitimi alıp bu fakültelerden mezun olmuş kişiler
  • Bakanlık bünyesinde veya Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışma sistemini denetleyen müfettişler

Bu bölümlerden başarılı bir şekilde mezun olan kişiler yıl sonunda yapılan 1 aylık kursta alınan eğitimden sonra İSG sınavında başarılı olunması halinde sertifika alındıktan sonra bu meslek yapılabilmektedir.

İşyerlerinin ve İş güvenliği Uzmanları sınıflandırma

A sınıfı belgeye sahip olan iş güvenliği uzmanı çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev alır.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan kişiler tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde görev alır.

C sınıfı belgeye sahip olanlar ise az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev alır.

İş güvenliği uzmanları belgelerine göre yerleştirilmiş olan iş yerlerinde kendi tehlike sınıfı alanlarında iş güvenliği uzmanlarının belirtilen süreler içinde çalışıldıktan sonra yapılacak olan başvurular ile adayların tehlikeli çalışma sınıfları değiştirilebilmektedir. Bu yasa da belli bir dönemde gerek görüldüğü zaman tekrardan yürürlüğe girmektedir.

YORUM EKLE