Kararname Yayımlandı! EGM Kadro İhdas Edildi!

Resmi Gazetede Kadro İhsası kararı yayımlandı. Koruma Müdürü ihdas edilmiş olup kararname detayları haberdedir.

Kararname Yayımlandı! EGM Kadro İhdas Edildi!

Resmi Gazete kararları yayımlandı. Az Önce 16 Haziran 2023 tarhi ile Resmi Gazteede yayımlanmış olan kararname kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğüne kadro ihdas edildi. Söz konusu ihdas kararı kapsamında " Koruma Müdürü " İhdas edildi. 

EGM Kadro İhdas Kararı:

Kararname Numarası: 149

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kadro İhdas Detayları:

Kurum: Emniyet Genel Müdürlüğü

Teşkilatı: Taşra

Sınıfı: EMH

Unvanı: Koruma Müdürü

Derecesi: 1. Dereceli

Adedi: 1 Kişi

YORUM EKLE