İşyerinde Yakınlaşanların mailleri delil sayıldı

İş yerinde yakınlaşma gösteren kişilerin mail adreslerindeki mesajların delil olacağının kararını veren Anayasa Mahkemesi, diğer konularda olduğu gibi bu konularda da önemli karar aldı.

İşyerinde Yakınlaşanların mailleri delil sayıldı
İş yerinde yakınlaşma gösteren kişilerin mail adreslerindeki mesajların delil olacağının kararını veren Anayasa Mahkemesi, diğer konularda olduğu gibi bu konularda da önemli karar aldı.


İşyerinde işin içeriğiyle bağdaşmayacak konularda (porno ya da bahis siteleri gibi) internet kullanımı konusunda Yargıtay’ın işten çıkarmaya onay veren kararlarının ardından, benzer bir konuda Anayasa Mahkemesi’nden de çalışan aleyhine karar çıktı. Anayasa Mahkemesi, işyerinde iki çalışan arasında duygusal yakınlaşma nedeniyle yaşanan işten çıkarma üzerine mahkemede kurumsal e-mail hesaplarının, işveren tarafından delil olarak sunulmasını özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği haklarının ihlali olarak görmedi. Anayasa Mahkemesi kararı dünkü Resmi gazete’de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi değerlendirme sonucunda davacıların, özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.

Kararda, “Yargılama süreçlerinde gerçekleştirilen işlemlerde yazışma içeriklerinin alenileştirilmediği anlaşıldığından başvurucuların Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşmenin gizliliği hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir” denildi.

KARISI İŞVERENE GÖTÜRDÜ

Aynı işyerinde çalışan Ö.K. ve O.Ö.’nün davasına göre, O.Ö.’nün eşi 2012’de eşinin üst yöneticisini ziyaret ederek kanıt olarak mail’leri göstermişti, bunun üzerine kovulan Ö.K. ve O.Ö. işe iade davası açmıştı.

KURUM HESABI VURGUSU

İş sözleşmeleri ve düzenlemelerle şirket kaynakları, bilgisayarları ve kurumsal e-posta hesaplarının kişisel amaçlar için kullanımının kesin şekilde yasaklandığı anlatılan kararda, gerektiğinde yazışmaların ve iletişim kayıtlarının takip edilip incelenebileceği ifade edildi. Kişisel hesapların mesai saatlerinde kullanılma imkânı olmasına rağmen, işle ilgisiz yazışmaların mesai saatleri içerisinde kurumsal hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı.

1 YILLIK SÜRE KONMUŞ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 26’ncı maddesi:

-Durum öğrenildikten 6 gün sonra sözleşme fesih hakkı bitiyor.

-Ayrıca fiilin üzerinden 1 yıl geçtiğinde de fesih hakkı bitiyor.

-Ancak maddi çıkar varsa 1 yıllık süre işlemiyor.

Kaynak: Habertürk

YORUM EKLE