Eksik Primleri Yatırarak Emekli Olun! Nasıl Yapılır?

Bir çok vatandaş emekli olmaya çalışmakta fakat eksik prim nedeni ile emekli olamamaktadır. Bu alanda artık gün süresi dolan ve eksik prim yatıranlar emekli olabilecekler.

Eksik Primleri Yatırarak Emekli Olun! Nasıl Yapılır?

Birçok vatandaş emekli olmanın hayalini kurmakta olup bu noktada eksik primler sebebi ile bu hayali ertelemek durumunda olanlar bulunabilmektedir. İşte 2018 yılında yapılan düzenleme ile birliktetoplu para yatırarak emekli olmanın da önü açılmış olup vatandaşlar, eksik ya da düzensiz ödedikleri primleri tamamlayarak emekli olma şansını yakalayabilmektedir. İlgili konu hakkında detaylar ise haberin devamında yer almaktadır.

Toplu Para Yatırarak Emekli Olmak

Sigortalılar borçlanma yaparak emekli olabilmekte olup bu noktada 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi kapsamında;

Kanun çerçevesinde doğum ya da analık izni süreleri ile üç defaya mahsus olmak şartı ile doğum tarihinden sonra iki yılı geçmemek kaydıyla borçlanmak sureti ile toplu para yatırmak mümkün.

Ayrıca er ya da erbaş olarak silah altına yatan yedek subay okulundan geçen süreleri de toplu ödemek mümkündür.

Bunun yanı sıra emekli sandığına tabi çalışanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri borçlanılabilmektedir.

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılmaktadır.

Kanunda Yer Alan Diğer Durumlar

Borçlanma sureti ile toplu para yatırabilecek olanlar arasında ayrıca Grev ve lokavtta geçen süreleri bulunanlar, Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor. Detaylı bilgi ise ilgili kanunda yer almaktadır.

YORUM EKLE