Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi Açıklandı! Tüm Detaylarıyla 2023 Eğitim Vizyonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla “2023 Eğitim Vizyonu” açıklandı. Tanıtım toplantısında eğitim sisteminde yapılacak değişim ve dönüşümlerle ilgili önemli mesajlar verildi.

Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi Açıklandı! Tüm Detaylarıyla 2023 Eğitim Vizyonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapılacak dönüşüm ile ilgili bilgiler verdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli müjdeler verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar birçok konuda dönüşüme gidileceğinin mesajlarını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2023 Eğitim Vizyonu’nun hayırlı olmasını dileyerek birçok başlıkta müjdeler verdi. Erdoğan konuşmasında sözleşmeli öğretmenlerden sınavlara hazırlanan öğrencilere kadar geniş kitleyi ilgilendiren konularda önemli açıklamalarda bulundu.

“DERSHANELERE İHTİYAÇ KALMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında göreve geldiklerinde dershanelerin kapatılması sözlerini yerine getirmek için çalışmalar yaptıklarını, büyük ölçüde dershaneleri kapatma işinin hallolduğunu ancak merdiven altı olarak tabir ettikleri bir kısım kurumların hala faaliyetlerini sürdüğüne işaret edere, “Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu´nda yer alan öğretmen standardından okullar arasındaki eğitim öğretim farkının kapatılmasına kadar bir dizi düzenleme hayata geçtiğinde, bu sorun gerçekçi bir şekilde çözülmüş olacak” dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE SÖZLEŞME SÜRESİ 4 YILA İNİYOR

Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı, 2023 Eğitim Vizyonu´nda öğretmenlerin çok önemli yer tuttuğunu ifade ederek, “Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanıp çıkarılacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Halen 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böylece birinci sınıfta öğrencileri devralan bir öğretmenimiz, dört yol sonunda bu evlatlarımızı üst okula yolcu edip görev süresini tamamlayabilecek.” dedi.

PEDAGOJİK FORMASYON KALKIYOR

Yeni öğretmen atamalarında önemli bir değişiklik de pedagojik formasyon ile ilgili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde öğretmenlik meslek bilgisi eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağını ifade ederek, “Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek.” dedi.

EĞİTİMDE 3 AŞAMALI DÖNÜŞÜM YAPILACAK

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı´nda yaptığı konuşmada, 3 yıllık görev süresi içerisinde yapılacak dönüşümlerle bir yol haritası ortaya çıkardıklarını belirterek, “İstedik ki bu 3 yıl içerisinde bir belirsizlik olmasın, aileler, çocuklar huzursuz olmasın. İstedik ki bir hesap verebilirlik olsun. İstedik ki ilk kez felsefesiyle, teorisiyle, yöntemiyle kapsamlı bir eğitim dönüşümü olsun. Ve bunun yapılmasını da bir sistem teorisi üzerinden kuralım, gerçekleştirelim.” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, dönüşümün 3 aşamada yapılacağının da altını çizerek, birinci aşamanın hazırlık tasarım-simülasyon, küçük ölçekli pilotlamalar ve bazı yeniliklerin kısmi uygulaması, ikinci aşamada orta ölçekli pilotlamalar, tasarım iyileştirmeleri ve sonuçlarda bazı projelerin hayata geçirilmesi, üçüncü aşamada ise çalışmanın ülke genelinde uygulamaya geçilmesi ve etki analizlerinin başlaması şeklinde olduğunu söyledi.

TÜM OKULLARDA TASARIM-BECERİ ATÖLYELERİ KURULACAK

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında tüm okullarda köklü değişiklikler yapılacağını ifade eden Bakan Selçuk, “Tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacak.” dedi. Bakan Selçuk, okul mimarisi anlamında çalışmalar yaptıklarını da ifade ederek ilkokul, ortaokul ve lisenin bütünleşik olarak kurulduğunu, ilkokul ile yükseköğrenimin bağlantısı olduğunu, yükseköğrenimdeki mühendislik alanlarıyla ilkokuldaki robotik mekanik atölyesi arasında bir mesleki bağlantı kurguladıklarını anlattı.

Bakan Selçuk’un açıklamaları ve diğer dönüşümler ise şöyle olacak;

 • Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin söz konusu olduğu bir müfredat olacak. Müfredatı yazmadan önce tüm sistemdeki öğretmenlerin eğitimi tamamlanıp ondan sonra müfredat çalışmasına başlanacak. Müfredat, kazanımların ve becerilerin parçalandığı, bilgi kırıntıları şeklinde değil, teknik olarak daha çerçeve müfredat denilen bir bakış açısıyla hazırlanacak.
 • Öğretmen yetiştirmede YÖK ile işbirliği yapılacak. Eğitim fakültelerinin, öğretmen yetiştirmenin dönüşümü sağlanacak. Belli sayıda pilot eğitim fakülteleri belirlenecek ve buralarda uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak.
 • Türkiye´nin öğrenme kalitesinin denetlenebilmesi ve yönlendirilebilmesi için öğrenme analitiği platformu oluşturulacak. Böylece Türkiye´nin öğrenme haritası ortaya çıkacak.
 • Mesleki eğitim de dahil tüm kademelerde yönlendirme sistematiği yapılacak ve çocukların ilk okuldan itibaren ilgi, yetenek, mizaç açısından anlaşılabilmesi, tanınabilmesine yönelik bir yapı kurulup, bu yapının desteklenmesi gereken öğeler öne çıkartılacak.
 • İlkokulda sporun önemine önem verilecek okul mahalle spor kulüpleri kurulacak.
 • Yabancı dil öğrenimi konusunda TRT ile işbirliği yapılacak ve EBA yeniden modellenerek uluslararası yeni tekniklerle birlikte yabancı dilde asgari 2 sene içerisinde verim artışı sağlanacak.

2023 EĞİTİM VİZYONU NEDİR?

2023 Eğitim Vizyonu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un göreve geldiği günden bugüne üzerinde çalışmalar yaptığı, öncelikle 3 yıllık görev süresini ve ardından Türkiye’nin 2023 hedeflerinin bir parça olan eğitim sisteminde önemli değişiklikler içeren bir çalışmadır. Bu çalışma ile okul öncesi eğitimden akademisyen yetiştirmeye, yabancı dil eğitiminden yurt dışına öğrenci göndermeye kadar birçok konuda eğitim öğretim hayatında değişiklikler içerir. Bu değişiklikler ile gelecek nesillerin 21. yüzyıla ayak uydurması ve yeni teknolojiler başta olmak üzere yetkin ve etkili bir Türkiye oluşturmanın ilk adımlarından bir tanesidir.

2023 EĞİTİM VİZYONU İLE NELER DEĞİŞECEK?

Geniş çapta bakıldığında Eğitimde 2023 Vizyonu ile birçok konuda eğitim sisteminde değişiklikler öngörülmektedir. Bu vizyonun amacı ise toplumun tüm kesiminde dillendirilen eğitimde köklü değişikliklerin ortak paydada karşılık bulmasıdır. Bu kapsamda “2023 Eğitim Vizyonu” ile yapılacak çalışmalar ise şöyle olacak:

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM

 • Bakanlığın tüm kararları veriye dayalı hale gelecek
 • Okul bazında veriye dayalı yönetime geçilecek

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Eğitimin kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemlerin etkinleştirilecek
 • Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri izlenecek
 • Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak
 • Yeterlik temelli ölçme değerlendirme yapılacak

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

 • Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri yeniden yapılandırılacak
 • İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi sağlanacak

OKULLARIN FİNANSMANI

 • Finansman yöntemleri çeşitlendirilecek

TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

 • Kurumsal rehberlik ve teftiş hizmetleri yapılandırılacak

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 • Rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yapılandırılacak

ÖZEL EĞİTİM

 • Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacak

ÖZEL YETENEK

 • Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecek
 • Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye taşınacak
 • Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri geliştirilecek

YABANCI DİL EĞİTİMİ

 • Ülke genelinde yabancı dil eğitimi, seviye ve okul türlerine göre uyarlanacak
 • Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanacak
 • Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikle yükseltilecek

ÖĞRENME SÜREÇLERİ VE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM

 • Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kurulacak
 • Dijital becerilerin gelişmesi için içerik geliştirilecek ve öğretmen eğitim yapılacak.

ERKEN ÇOCUKLUK

 • Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacak
 • Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistem oluşturulacak.
 • Şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacak.

TEMEL EĞİTİM

 • İlkokul ve Ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacak
 • Yenilikçi uygulamalara imkan sağlanacak
 • Okullar arası başarı farkı azaltılarak okulların niteliği artırılacak

ORTAÖĞRETİM

 • Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi yapısına geçilecek.
 • Akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacak
 • Okullar arası başarı farkı azalacak
 • Okul pansiyonlarında hizmet standartları oluşturularak hizmet kalitesi artırılacak.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

 • Fen ve Sosyal Bilimler Liselerindeki öğretimin niteliği iyileştirilecek
 • Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin yükseköğretim kurumlarıyla iş birlikleri artırılacak

İMAM HATİP OKULLARI VE LİSELERİ

 • İmam Hatip Okullarının müfredat, ders yapısı ve dil yeterlikleri iyileştirilecek.
 • İmam Hatip Okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacak.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

 • Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması sağlanacak
 • mesleki ve teknik eğitimde rehberlik, erişim imkanları artırılacak
 • Yeni nesil müfredatlar geliştirilecek
 • Eğitim ortamları ve insan kaynakları geliştirilecek
 • Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları yetiştirilecek
 • Mesleki ve teknik eğitimde Eğitimİstihdam-Üretim ilişkisi güçlendirilecek
 • Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecek

ÖZEL ÖĞRETİM

 • Özel öğretim kurumlarına yönelik yönetim ve teftiş yapısının etkililiği artırılacak
 • Sertifika eğitim veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak.

HAYAT BOYU ÖĞRENME

 • Hayat boyu öğrenme programlarına yönelik nitelik ve erişim artırılacak

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 20:26
YORUM EKLE