Devlet Memurlarına Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı!

Resmi gazete kararları yayımlandı. 2023 Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminata ilişkin karar 29 Aralık 2022 tarihi ile yayımlandı.

Devlet Memurlarına Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı!

29 Aralık 2022 tarihli resmi gazete yayımlandı.herkesin merak ettiği Devlet Memurlarına zam ve tazminata ilişkin karar 29 Aralık 2022 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan karar ve detayları haberde.

Memura Zam ve Tazminat Kararı:

29 Aralık 2022 tarihli resmi gazetenin 32058 sayısı ve 6617 Kararı ile;

Ekli " Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2023 yılında da Uygulanmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2023 YILINDA DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2023 YILINDA DA UYGUNLANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/42006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olur.

ÖADDE 2- Aynı kararın eki 'Diğer Tazminatlar' cetvelinin 'A. Eğitim Öğretim Tazminatı' bölümünün ilgili maddesinde yer verilen '20' ve '15' ibareleri sırasıyla '60' ve '50' şeklinde, diğer maddelerde yer alan '40' ve '30' ibareleri sırasıyla '120' ve '100' şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu kararın

a)2 nci maddesi 15/1/2023

b)Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Memo
Memo - 1 ay Önce

Memur maaşı askeri ücretin 3 katıyken şimdi askeri ücret memur maaşı geçiyor memurlara yüzde yüz verseler bile ancak hak yerini bulur