Devlet Memurlarına Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı!

Resmi gazete kararları yayımlandı. 2023 Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminata ilişkin karar 12 Mayıs 2023 tarihi ile yayımlandı.

Devlet Memurlarına Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı!

29 Aralık 2022 tarihli resmi gazete yayımlandı.herkesin merak ettiği Devlet Memurlarına zam ve tazminata ilişkin karar 29 Aralık 2022 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan karar ve detayları haberde.

Memura Zam ve Tazminat Kararı:

12 Mayıs 2023 tarihli resmi gazetenin 32188 sayısı ve 7268 Kararı ile;

Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2023 YILINDA DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2023 YILINDA DA UYGUNLANMASINA DAİR KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki (I) sayılı "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı" Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 2 nci sırasında yer alan "mimar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", peyzaj mimarı, iç mimar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün;

a) 1 inci sırasının (b) bendinde yer alan "mimar," ibaresinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı, iç mimar," ibaresi,

b) 6 nci sırasının birinci cümlesinde yer alan "fabrika" ibaresinden sonra gelmek üzere ", tersane" ibaresi,

eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi ile 2 nci maddesinin (a) bendi 15/5/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023, 03:51
YORUM EKLE
YORUMLAR
Memo
Memo - 5 ay Önce

Memur maaşı askeri ücretin 3 katıyken şimdi askeri ücret memur maaşı geçiyor memurlara yüzde yüz verseler bile ancak hak yerini bulur

Zibin
Zibin - 2 hafta Önce

Sogan olmus 30 lira, suc oranlari %100 artmis, kadina hayvana siddet desen tavan, butun fabrikalar sanayi satilmis memura 30bin lira versen ne