Deniz Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli personel alacak

Sözleşmeli personel alımlarına Deniz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'da katıldı. DKK bünyesindeki personel açığını kapatmak adına sözleşmeli er alımları yapacak.

Deniz Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
Sözleşmeli personel alımlarına Deniz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'da katıldı. DKK bünyesindeki personel açığını kapatmak adına sözleşmeli er alımları yapacak.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için başvurular başladı. Alacakları ücret dahilinde Erbaş sınıfında hem askerliklerini yapıp hem de para kazanabilme şansının olduğu sözleşmeli er adayları için başvuru koşulları ve "nasıl başvuru yapılır?" kılavuzu haberimizde...
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KOŞULLARI
*TC Vatandaşı olmak ve erkek olmak
İLKÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI: En az ilköğretim (ortaokul (8 yıl) mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak) (Kılavuzda belirtilen okullara denk yurt dışındaki okullardan mezun olan adaylar, lisans/önlisans için Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’ndan, ortaöğretim için Mili Eğitim Bakanlığı (MEB)’ndan denklik belgesi alacaktır.)

-Askerlik hizmetini yapıyor/yapmış olmak,

-En az İlköğretim (ortaokul-8 yıl) Mezunu Adayların Deniz Kuvvetlerinde Sözleşmeli Er olmak istemeleri durumunda Mükellef Askerlik Hizmetine başlamış veya bitirmiş olmaları gerekmektedir.

-Askerlik yapmayan ilköğretim mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

ORTAÖĞRETİM (LİSE)/ÖNLİSANS/LİSANS VE ÜZERİN MEZUNLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI: En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak,

-Mükellef askerlik hizmetine başlamamış/başlamış veya bitirmiş olmak,

-Silah altında iken sözleşmeli er olarak seçilen lise mezunlarının, ön sözleşme imzalamalarına (sınav, sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturmasının tamamlanmasını müteakip eğitim birliklerine katılmalarına) kadar geçirdikleri sürenin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak; bahse konu adaylar sözleşmeli er olarak temin edilerek ön sözleşme imzalamalarını müteakip mükellef askerlik hizmetinden ayrılarak sözleşmeli er oryantasyon kursuna alınacaklardır. Mükellef askerlik hizmetinden kalan süreleri sözleşmeli er olarak tamamlattırılacaktır. Sözleşmeli erlikte geçirilen sürenin 3’te 1’i (1/3) mükellef askerlik hizmetinden sayılacaktır.
-Lise ve üzeri okul mezunu adaylar Askerlik yapmadan Deniz Kuvvetlerinde Sözleşmeli Er olmak için başvurabilirler.
-Sözleşmeli Er Olarak görev yapacakları sürenin 3’te 1’i (1/3) mükellef askerlik hizmetinden sayılacaktır.

-Bu Adayların başvuru sonrası seçim aşamaları ve diğer işlemleri tamamlanana kadar (ön sözleşme imzalayana kadar) geçecek sürede mükellef askerliğe başlamaları durumunda; Ön sözleşme imzalamak üzere kendilerine yapılacak tebligata istinaden birliklerinden ayrılarak sözleşmeli er eğitimine katılacaklardır. Kalan askerlik süreleri sözleşmeli er olarak geçirecekleri süreden düşülecektir.
-Müracaat eden adayların Askerlik Şubelerine askerliklerinin ertelenmesi maksadıyla yazı yazılmamaktadır. Sadece ön sözleşme imzalayan erlerin bilgileri ASAL Daire Başkanlığına topluca bildirilmektedir.
-Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş, 20 yaşından gün almış olmak (01 Ocak 1991-31 Aralık 1996 tarihleri arasında doğanlar),

-Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

-Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak istihdam edilmemiş olmak,

-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

-Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;
-Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

-Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

-22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak.

-Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

-Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranların birliklerince, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 9’uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde örneği bulunan “SÖZLEŞMELİ ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” doldurulacaktır. Bu belgenin “Sözleşmeli Er Olur” kayıtlı olması gereklidir. Hakkında “Sözleşmeli Er Olmaya Layık Değildir” kararı bulunan adaylara tebliğ, tertipli olduğu birliklerince yapılması gerekmektedir. Bu adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

-Sayfa-15’te belirtilen boy ve kilo oranları değerleri içerisinde bulunmak,

-Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

-Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “DENİZ PİYADESİ (AMFİBİ KOMANDO) SINIFINDA SÖZLEŞMELİ ER OLUR” veya “SÖZLEŞMELİ ER OLUR” kararlı sağlık raporu almış olmak,

-Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular sadece internet üzerinden yapılmaktadır. Posta veya şahsen başvuru yapılmamaktadır.

2. Başvurular; 28 Mart günü saat 18:00’da başlayıp, 17 Nisan 2016 Pazar günü saat 23:59’a kadar devam edecektir.

3. Başvurular; //personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “2016 yılı 3. Dönem Deniz Piyade (Amfibi Komando) ve Sözleşmeli Er Alımı’’ sekmesinde “İlk Başvuru kısmından yapılmaktadır. Başarılı olarak tamamlanan başvuru süreci sonunda adaylara sistem tarafından şifre verilmektedir. Şifre aldığınız takdirde başvurunuz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Şifreler e-posta adresine gönderilmemekte başvurunun tamamlanmasını müteakip otomatik olarak ekranda görüntülenmektedir. Adaylar ilk başvuru sonrasında şifreleri ile tekrar Aday Girişi Kısmından girerek, sayfanın üst tarafında açılan Eğitim/Aile/İş bilgilerini dolduracaklardır.

4. Şifrenizi kaybetmeyiniz. Adayların şifrelerini kaybetmeleri durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” linkinden bilgilerini girerek şifrelerini ekranda görüntüleyebileceklerdir. Şifreler adayların e-posta adreslerine gönderilmemektedir. Adayların yazılı ve sözlü olarak yapacakları şifre öğrenme taleplerine yanıt verilmeyecektir.
5. Başvuru sırasında kuruma verilecek bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek her türlü hukuki hususlardan adaylar sorumludur.

6. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atanmış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

7. Başvuru esnasında karşılaşılan problemler için ikpersoneltemin@dzkk.tsk.tr mail adresinden yardım alınabilir.

8. Anlaşılmayan konular için Deniz Kuvvetleri K.lığı resmi internet sitesi //www.dzkk.tsk.tr bilgi edinme bölümü Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) kısmına veya //www.tsk.tr/5_insan_kaynaklari/dzkk.html adresinden sözleşmeli er kısmına bakılacaktır.

9. Herhangi bir nedenle başvuru yapmaktan vazgeçmeniz durumunda, “Aday Girişi” kısmından şifrenizle giriş yaparak Başvuruyu Sil kısmından başvurunuzu silebilirsiniz.

10. İnternetten yapılan başvurular ön başvuru niteliği taşımaktadır. İnternetten başvuru yapan adayların, seçim aşamalarının yapılacağı tarih yapılacak planlamaya istinaden daha sonra bildirilecektir. Seçim aşamalarına gelen adaylar başvuruda istenen belgelerle beraber ilan edilen tarih ve yerde seçim aşamalarına alınacaktır.

11. Adaylara seçim aşamalarının yapılacağı yer ve tarih hakkında internet üzerinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca adayların cep telefonlarına bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini doğru girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir.
YORUM EKLE