Başbakan Yardımcılığı ve 16 Bakanlığa Ait Memur Atama Kararı Duyuruldu!

Daha öncesinde açıklanan Başbakan Yardımcılığı ve 16 Bakanlığa ait memur atamasıyla ilişkin, resmi gazete 23 Nisan 2018 tarihli olarak yayımlandı.

Başbakan Yardımcılığı ve 16 Bakanlığa Ait Memur Atama Kararı Duyuruldu!

Daha öncesinde açıklanan Başbakan Yardımcılığı ve 16 Bakanlığa ait memur atamasıyla ilişkin, resmi gazete 23 Nisan 2018 tarihli olarak yayımlandı. Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,  Avrupa Birliği Bakanlığı,  Bilim Bakanlığı,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Maliye Bakanlığı,  Millî Eğitim Bakanlığı,  Millî Savunma Bakanlığı,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Murat CANGÜL Görevlendirildi

Yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcılığından; Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Murat CANGÜL’ün görevlendirilmesi, 5502 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Destekleri Genel Müdürlüğüne Gelir İdaresi Daire Başkanı Zekeriya KAYA’nm atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 6S/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergöli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Adnan TÜZEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76'ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

Atamaların devam etmesi ve yakın zamanda yeni atamalarla ilgili açıklamaların yapılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

YORUM EKLE