AYM Memur Olmada O Şartı İptal Etti!

Memur olma sürecinde kişisel veri niteliğindeki bilgilerin değerlendirilmesi kararı AYM tarafından iptal edildi. Ayrıntılar haberde.

AYM Memur Olmada O Şartı İptal Etti!

CHP tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz sonuçlandı. Mahkeme tarafından vatandaşların kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa'ya aykırı olması gerekçesi ile memur olmada güvenlik soruşturması şartının kaldırılmasına karar verildi. İlgili karar 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Gerekçede Hangi Unsurlar Vardı

İptal kararının gerekçesi olarak bireyin temel hak ve özgürlüklerini esaslı bir şekilde etkileyen ve sınırlandıran bir konuda yasama organının temel düzenlemeleri yapmayarak uygulamaya ilişkin hususları idareye bırakmasının yasama yetkisinin devrine sebebiyet verdiği belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2., 7., 13., 70. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

CHP Tarafından Öne Sürülmüştü

Memur olmak isteyenlere uygulanan güvenlik soruşturması şartı Oy çokluğuyla verilen karara karşı yazılan muhalefet şerhinde ise 6698 sayılı Kanun ile 4045 sayılı Kanun hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde kanunilik şartının yeterince sağladığı ifade edilerek çoğunluk görüşüne katılmama yönünde görüş bildirilmiş olup Bir grup milletvekilince yapılan başvuru sonrasında Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemeyi bir üyenin karşı oyuyla ve oyçokluğuyla iptal etti.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Avukat Çağrı Ünsal tarafından yapılan açıklamada kaldırılan bu şartın bir şart olarak öngörülmesinin iptalini gerçekleştirmiş olup bu noktada Anayasa Mahkemesinin hususları dikkate alınarak yapılacak yeni bir düzenlemede güvenlik soruşturması kanun ile tekrar uygulanabilir olacaktır. Konu ile ilgili düzenlemenin ise yeniden ele alınması gündeme gelebilir.

YORUM EKLE