424 Bin Personel Memur Kadrosuna Atanacak! Duyuru Bakanlıktan Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelin memur kadrosuna atanması hakkında duyuru geldi. Detayları Bakanlık açıkladı.

424 Bin Personel Memur Kadrosuna Atanacak! Duyuru Bakanlıktan Geldi

Herkesin beklediği haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Sözleşmeli Personellerin kadroya geçebilmesi hakında beklentileri karşılandı. Bu kapsamda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı detaylara ilişkin açıklama yaptıç.

424 Bin Memur Kadrosuna Atanabilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklandığı gibi ülkemizde bulunan 520 Bin Sözleşmeli Personelden 424 bini kadrolu memur kadrosuna atanabileceklerdir. Belirtilen şartları sağlayan adaylar atanabileceklwer.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur Atama Duyurusu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak

korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi,

öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeripersonel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile

personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması,

öngörülmektedir.

YORUM EKLE