2020 Ocak Yiyecek Yardımı Ne Kadar Olacak? Ek Göstergeye Göre Tutar Ne Kadar?

2020 yılı Ocak ayı zamlı yiyecek yardımı ne kadar oldu ? Resmi Gazete ilanında belirlenen yiyecek yardımından kimler faydalanabilecekler ?Detaylar haberdedir.

2020 Ocak Yiyecek Yardımı Ne Kadar Olacak? Ek Göstergeye Göre Tutar Ne Kadar?

Dün yayınlanan Resmi Gazete kararı ile birçok vatandaşın merakla beklediği karar yayınlanmış oldu. Kamu personellerini yakındıran ilgilendiren karar ile birlikte 2020 yılımda kamu memurlarına ödenecek olan yiyecek yardımı tablosu ve tutarlar kesinleşti. Buna göre 2020 yılında yiyecek yardımı tutarı ne kadar ve diğer detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Resmi Gazete’de Yayınlandı

İlgili karar 15 Ocak 2020’de yayınlanan Resmi Gazete’de yer almış olup şu şekilde ifade edilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgariyemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

MADDE 5 – (1) 15/1/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ne Kadar Yardım Yapılacak?

Memurlara yapılacak olan yardımlar için ayrıca tablo ve tutarlar da yayınlamış olup bu noktada tutarlar ve liste şu şekildedir:

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 15:39
YORUM EKLE