TEİAŞ Avukat Alımı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü personel alımı gerçekleştiriyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli bölgelerde toplamda 10 adet Avukat alacak. Sizde Başvuruda bulunmak için haberimizin devamını inceleyiniz.

TEİAŞ Avukat Alımı
TEİAŞ Avukat Alımı
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü personel alımı gerçekleştiriyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli bölgelerde toplamda 10 adet Avukat alacak. Sizde Başvuruda bulunmak için haberimizin devamını inceleyiniz.
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesinin personel eleman ihtiyacını karşılamak adına ve boşta bulunan kadrolarını tamamlamak adına farklı bölgelerde toplamda 10 adet Avukat alım ilanı ile duyuruda bulundu.TEİAŞ bünyesine alınacak olan avukatlar, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği sözlü sınav ile belirlenecektir. Başvuruda bulunacak olan adaylar, aşağıda verilecek olan kadro bilgilerinden sadece boşta bulunan bir kadroya başvuruda bulunabileceklerdir. 
KADROLAR:
 - Merkez Teşkilatı/Hukuk Müşavirliği Birimine 5 adet Avukat,
 - 12.Bölge Müdürlüğü (GAZİANTEP)  Birimine 1 adet Avukat,
 - 13.Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ)  Birimine 1 adet Avukat,
 - 14.Bölge Müdürlüğü (TRABZON) Birimine 1 adet Avukat,
 - 17.Bölge Müdürlüğü (VAN) Birimine 1 adet Avukat,
 - 22.Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) Birimine 1 adet Avukat,
Olmak üzere toplamda 10 adet Avukat Sözlü sıav ile kadroya dahil edilecektir.
GENEL NİTELİKLER:
     - Görevini devamlı yapmasına engeli olmayan adaylar,
     - 18 yaşını doldurmuş olan adaylar,
     - Kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar,
     - Avukatlık ruhsatnamesine sahip olan adaylar,
     - Hukuk fakültesinden mezun veya buna denkliği bulunan yurtdışı üniversiterinden mezun Yükseköğretim kurulunca diploma denkliği bulunan adaylar,
     - Başvuru tarihinin son günü itibari ile en az bir yıl süre ile filen avukatlık yapmış olan adaylar,
     - 2014 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olan adaylar,
     - Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 
BAŞVURULAR:
Başvuruda bulunacak olan adaylar, 30 Kasım 2015 tarihi ile 11 Aralık 2015 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat:16 No:12 Çankaya/Ankara) veya www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. 
İlanın Tam Metnini İncelemek İçin Buraya Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 23:22
YORUM EKLE