Genel Sağlık Sigortası Hakkında Herşey

Genel Sağlık Sigortası Hakkında Herşey

-Genel sağlık sigorstası nedir?, Genel Sağlık sigortasından kimler faydalanabilir? Genel Sağlık sigortası nasıl yaptırılır? Genel Sağlık Sigortası için Geekli evraklar nelerdir?

-Genel Sağlık Sigortası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi uyarınca 1.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan genel sağlık sigortası yerleşim yeri Türkiye olan Türk vatandaşlarına zorunlu olan ve Yabancı ülke vatandaşlarına ise talepleri doğrultusunda uygulanır. Bu sistemden herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlar ve ailesi sağlık hizmetlerinden yararlansın diye yeni bir sistem olarak yapılmıştır. 

--Hizmet akdi ile bir ve ya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar

--Kamu idarelerinde çalışanlar,

--köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına işyeri olanlar.

--isteğe bağlı sigortalılar,

--hizmet akdine tabi olanların ve kamu idarelerinde çalışanların veya köy ve mahalle muhtarları ile kendi adına veya hesabına bağımsız çalışanların dışında kalan, sigortalı sayılmayanlar GSS kapsamındadır. 

-Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekir. Aynı zamanda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Bağ-Kur'lular ile gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 30 gün prim ödeme şartıyla birlikte genel sağlık sigortasına başvurduğu tarihte tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

-Genel sağlık sigortası tescilinin reesen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk etmeye başlanır. İlgili vakıf aracılığı ile gelir tespit edilip netleştikten sonra, aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olanların primleri devlet tarafından karşılanacaktır. Aylık geliri asgari ücretin üçte biri ile üçte birinin üstünde olanlar, 48 lira prim ödeyecektir. Bu ve üstleri içinde farklı farklı Genel Sağlık Sigortası primleri çıkartılabilmektedir. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili her türlü işlemleri E-Devlet aracılığı ile takip etmek mümkündür. 

YORUM EKLE