Memur İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır? Dilekçede Neler Olmalı?

Memurluk görevinden istifa etmek isteyen memurların dilekçesi nasıl olmalı? Memur istifa dilekçesi nasıl yazılır? İşte tüm detaylar.

Memur İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır? Dilekçede Neler Olmalı?

Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışan kişilerin kadrolu bir şekilde statüsü bulunuyorsa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışmalarını sürdürmesi gerekmektedir. İŞİ bırakma, izin alma, yıllık izin gibi tüm konularda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu geçerli olacağından dolayı işten çıkmak isteyen memurların da yine bu konuda mevzuata uygun hareket etmesi gerekmektedir. Usullere uygun olmayan bir davranış ya da işten ayrılma biçimi çeşitli cezai yaptırımlara neden olabilmektedir. Bu nedenle istifa dilekçesi yazmak isteyen memurların mutlaka eksiksiz, doğru ve mevzuatlara uygun bir dilekçe yazarak kurum amir ya da müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.

Memur İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İstifa dilekçesi yazmak isteyen memurlarda istifa ile birlikte herhangi bir hak talep edilemeyecektir. İşsizlik maaşı gibi pek çok farklı haktan mahrum kalacak olan çalışanlar, bu nedenle istifa ya sebebiyet verebilecek olan kurum içindeki sorunlara yönelik farklı destek alabilir ya da kurumdaki bu tip sorunlar için bir üst mercilere başvurabilir.

Memur İstifa Dilekçe Örneği

İstifa etmekte kararlı olan memurlar için aşağıdaki dilekçe örneğini doldurularak verilmesi yeterli olabilir. Dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

……… BAKANLIĞINA

……… İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……… MÜDÜRLÜĞÜNE

657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20’inci maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94’üncü maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim. …/…20..

Ad Soyadı:

Adres:

Sicil No:

T.C. Kimlik:

YORUM EKLE