Gelişen Ekonomiler Alarm Veriyor

Gelişen Ekonomiler Alarm Veriyor

EMCI göstergesi özellikle sınai üretim alanında büyük bir düşüş gösterdi. Bu düşüşler ise ekonomisi gelişmiş olan ülkeleri olumsuz etkiledi. ‘satın alma yöneticileri endeksi’ ise Rusya ve Türkiye dışındaki diğer ülkelerde hızlı bir düşüşe girdi. Bir önceki aya göre Dış ticaret ile ilgili göstergeler kısmen düzeldi ama hala düşüş de bir yandan devam ediyor. Bu veri ve göstergeler gelişen ekonomilerde büyüme performansı ve beklentilerinin küresel kriz sonrasındaki en düşük düzeye gerilediğini teyit ediyor. Dünya ekonomik görünümü IMF tarafından hazırlandı. Bu verilerde görünenlerde durumun doğru olduğunu gösteriyor. Bu anlamda küresel kriz sonrasında büyümeye başlayan ülke ekonomilerinin yıllık büyüme hızlarının yüzde 3 ila 5 puan üzerinde devam ediyor. Una oranla gelişmiş ülke ekonomilerinin 2015 yılındaki büyüme beklentileri ise bir hayli düşük.

Net finansal akışlar da gelişen ülkelerin ekonomik performanslarındaki gerilemelerden payını alıyor. Finansal çıkışlara bakıldığında 2014 Haziran-2015 Mart arasındaki dokuz aylık dönemde gelişen ekonomilerden gerçekleşen 600 milyar ABD doları tutarında olan çıkışların küresel kriz dönemine denk gelen Haziran 2008-Mart 2009 arasında gerçekleşen 542 milyar ABD doları finansal çıkışın üstünde olduğu görülüyor. Bu anlamda analistlerin de bir takım değerlendirmeleri bulunuyor. Bu düşüşü analistler ABD dolarının güçlenmesiyle yatırımlarının çözülmesine ve Çin’in mali sisteminde uzun süredir gözlemlenen problemlerine bağlıyor. Gelişen ekonomilerin önümüzdeki dönemde ekonomik performansları ve mali piyasaları açısından zor bir döneme girmesi bekleniyor. Aynı zamanda gelişen ekonomilerin krizden çıkış döneminde sürdürdükleri hızlı ekonomik büyüme ile gelişmiş ülkelerdeki zayıf performansı telafi eden kurtarıcı pozisyonundan da çıkmak zorunda kalmaları bekleniyor.

YORUM EKLE