Erkekler İçin Doğum İzni Var mıdır?

Erkekler İçin Doğum İzni Var mıdır?

Çalışan kişi ister SSK’lı olsun ister devlet memuru olsun ilgili kanunlar çerçevesinde kendilerine tanınmış olan eşlerinin doğum yapması durumunda kullanmış oldukları izne doğum izni adı verilir. Çalışanlar doğum izni kullanabilmeleri için bağlı bulundukları iş yerlerine ya da bağlı bulundukları birime müracaat etmek sureti ile eşlerinin doğum yapması nedeni ile kullanmak istedikleri izni talep ederek kullanabilirler.

SSK’lı olarak çalışanlar doğum izni süresini 5 gün olarak kullanırlar. Devlet memurları içinse doğum izni 10 gündür. SSK’lı olarak doğum iznini kullanacak olanlar haftanın 5 günü, cumartesi ve Pazar da eklendiğinde toplam 7 günlük bir doğum izni hakkına sahip olurlar.

Çalışanlar bağlı bulundukları iş yerine ya da kamu kurumundaki ilgili birim amirliğine babalık iznini kullanmak için başvurabilirler. Yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması zorunludur. Müracaatta şu tarihte gerçekleşen eşimin doğum günü nedeniyle izin süresini de belirtmek suretiyle dilekçe yazılması gerekmektedir. Dilekçenin verilmesinin ardından iş veren ya da kamu kurumları babalık iznini hemen onaylayacaktır. Bu sayede de çalışanlar iznini hemen kullanabileceklerdir.

Mevzuatta babalık parası şeklinde bir tanımlama bulunmamaktadır. Ama hizmet akdine göre çalışanlara SGK devlet memuru olarak çalışanlara da emekli sandığı yardım olarak bir takım paralar ödemektedir. Bu yardımlardan bir tanesi emzirme ödeneği diğer bir adı ile süt parasıdır. Emekli sandığının da çalışanlarına doğum nedeni ile çocuk parası adı altında 2015 yılı için 197 liralık bir ödemesi vardır. Hizmet akdine bağlı çalışanlar doğum gerçekleştikten sonra SGK’ya başvurarak 2015 yılı için 112 Liralık süt parasını alabilirler. Bu bedel SGK ve Emekli Sandığı tarafından çalışanlara bir defaya mahsus olarak ödenmektedir. Halk arasında bu paraya babalık parası adı verilmektedir.

YORUM EKLE