Kestel Belediyesi Memur Alımı Yapacak!

Geçtiğiiz günlerde yayımlanmış olan belediye memuru alımı alımı ilanına göre Kestel Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lisans mezunu adaylar içerisinden Zabıta Memuru Alımı Yapılacak. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesine göre ve Belediye Zabıta yönetmeliğine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında Kadın Erkek memur alımı yapılacak.

En Az B Sınıfı Sürüc Belgesi İle Zabıta Memuru Alımı Özel Şartları:

  • 2020 Yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
  • Daha önce görev yapılan Kamu Kurum ve Kuruluşlardan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,
  • Erkek adaylar için 167 cm ve Kadın adaylar için 160 cm boyundan kısa boylu olmamak,
  • Yapılacak Sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,
  • En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Adaylardan genel olarak ise 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesimndeki nitelikler aranacak.

Başvuru Süreci Başlıyor!

Kestel Belediyesi Zabıta Memuru alımı için başvurular 16 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Adaylar başvurularını en geç 20 Kasım 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Başvurular mesai saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No:1 KEstel adresinde bulunan Kestel Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğüne yapılacaktır. Sadece şahsen yapılacak başvurular kabul edilecek olup bunun dışında yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Adayların Hazırlaması Gereken Belgeler:

1. Başvuru Formu

2. Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Editör: TE Bilisim