Taşeron İşçi 4D Çalışanlarını Sevindiren Gelişmeler! TİS Beklentileri!

Taşeron işçi 4 d sürekli işçi kadrosu çalışanlarını sevindiren gelişeler! Toplu İş Sözleşmesinde işçilerin bekledikleri maaş zammı ve diğer sosyal imkanların düzeltilmesine yönelik olarak adımlar neler olacak.?

Taşeron İşçi 4D Çalışanlarını Sevindiren Gelişmeler! TİS Beklentileri!

4/D Kamu Taşeron Kararı İşçileri Sevindirdi!

Taşeronda çalışan işçilerin kamu görevlisi olarak geçiş yapması herkesi sevindirdi. Kadro alımlarının tamamlanması ile işçiler 2019 yılında emekli olmaya başarmış durumdadır. Ayrıca taşerona işçi alımı ile birlikte kademe atlama-derece atlama olarak da intibak düzenlenmesi için gerekli haklar doğrultusunda durum mahkemeye bildirildi. Bu haber ile tüm haklar faizi ile birlikte gelecek! Yaşanan pandemiden dolayı mahkemede davasının sonuçlanmasını bekleyen taşeron işçileri derin bir oh çekti. Yerel mahkemenin verdiği karar tüm işçileri mutlu etti.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN SON GELİŞMELER;

Taşeron işçilerinin kadroya geçişi ile mevsimlik işçi kategorisinde yer alan çalışanların kıdem eklentisi, özlük ve sosyal hakların tanınması göz önüne alınarak düzenlemelere gidildi. Taşeron işçilerinin isteklerini yargıya taşıması ile beklenilen sonuç bugün geldi. Öncelikle 2.mahkeme kararı ile ret edilen Taşeron işçisinin itirazı yeniden değerlendirilmek üzere temyize gitti. Yargıtay bu konuyu kabul ederek değerlendirmeye aldı. 2001 yılından önce çalışan mevsimlik işçilerin özlük ve sosyal haklarını eksiksiz bir şekilde düzenleyerek dosyayı tekrar kapattı. Aynı zamanda Yargıtay tarafından dosya hakkında hükümler sunuldu. Temyiz aşamasını 7.hukuk dairesi kabul ederek dosya ile ilgilendi. Bu doğrultuda taşeron işçilerinin aylardır beklediği sonuç sevindirici bir şekilde geldi. Yerel mahkemenin kararının geciktirmesi ise günümüzde yaşanan salgın hastalık ile ilgilidir. Bir süre tüm davalara ara verildiği için Eylül ayına ertelenen taşeron işçilerin temyiz davası bugün işçilerini sevindirdi. Bundan sonra taşeron işçileri hem kadroda hem de kademe atlayarak daha güzel şartlar altında çalışacak!

5 BAŞLIKTA TİS'TE BEKLENENLER;

YORUM EKLE