Salgın Nedeni İle 5000 TL - 3000 TL Destek Verilecek! Karar Yayımlandı

Cumhurbaşkanı tarafından daha Önce duyurulan ve Resmi Gazetede kesinleşen karar ile Koronavirüs sebebi ile 5000 TL 3000 TL hibe desteği verilecek.

Salgın Nedeni İle 5000 TL - 3000 TL Destek Verilecek! Karar Yayımlandı

Resmi Gazetede hibe desteği kararı yayımlandı. 21 Mayıs 2021 tarihi ile yayımlanan resmi gazete kararına göre Esnafa ve Sanatkarlara 5000 TL ile 3000 TL Hibe Desteği verilecek. Hibe Desteği tek seferde ödenmek üzere Ekonomik faaliyetler konuları bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirasıdır. Resmi Gazete kararının tamamı:

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 3998

Ekli " Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

ESNAF VE SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - Bu karar Koronavirüs salgınında işleri ve / veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2 - Bu Kararda geçen

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığı,

b) Esnaf ve Sanatkarlar: Koronavirüs Salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirden etkilenen ve bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları,

c) Gerçek Kişi Tacir: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösterek gerçek kişi tacirleri,

ç) Hibe Desteği: Bu karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği,

ifade eder.

Hibe Desteği:

MADDE 3 - Hibe Desteği, Bakanlık bütçesinde konulacak ödenekler karşılanır. Bu karar kapsamındaki hibe desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı ve 453 üncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilir.

Hibe Desteği tek seferde ödenmek üzere Ekonomik faaliyetler konuları bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirasıdır.

Hibe desteğinden 14/05/2021 tarihi itibariyle gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, Esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabilir.

Bu karar kapsamında desteklerden faydalanan esnaf ve sanatkarlar, 28/12/2020 tarihli ve 3340 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi kullandırılmasına Dair Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisnadır.

Hibe Desteğinin Verilmesine İlişikin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük:

MADDE 4 - Bu kadar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme:

MADDE 5 - Bu karar hükümlerini Ticaret bakanı Yürütür.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet umay
Mehmet umay - 3 yıl Önce

Yardım

Nurcan demşr
Nurcan demşr - 2 yıl Önce

Bilgi almak