Sağlık Personeline Erken Emeklilik Yolu

Bu zamana kadar her yıl için 60 gün üzerinden daha fazla çalışmış sayılan sağlık çalışanları için 2,5 yıl daha erken emekli sayılabilecekler.

Sağlık Personeline Erken Emeklilik Yolu

Devlet tarafından alınan karara göre yıpranma payı olarak uygulanan 60 gün çalışma süresi prime eklenerek geçtiğimiz hafta Resmi Gazete içerisinde yayımlanan torba yasasına göre sağlık çalışanlarına yıpranmayı payı verilerek daha erken emekli olma imkanı sağlandı. 

Sosyal Güvenlik mevzuatlarına göre meslekler için her yıl 60 ila 90 gün çalışma sürelerinin prime eklenmesiyle birlikte beklenen süreden daha erken zamanda emekli olması sağlanmaktadır. Yeni gelen uygulama ile birlikte işe başlangıç tarihleri erkene çekilmiş olarak Sağlık çalışanlarından her sene için 60 gün olarak hesaplanan yıpranma payı da eklenmiş oluyor.

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan yeni yasaya göre doktorlardan 1219 sayılı Kanun’a tabi olanlar, hemşirelerden 6283 sayılı Kanun’a tabi olanlar, eczacılardan 6179 sayılı Kanun’a tabi olanlar kapsama alanına girerek bunların yanında sağlık meslek mensubu, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar bu yasa kapsamı içerisine girebilecek. 

YENİ YASA NEYİ DEĞİŞTİRDİ 

Yukarı da yayımlanan yasa sağlık çalışanlarına bir yıllık çalışma suretiyle 60 gün yıpranma hakkı tanındı. Bu hakka göre 360 değil 420 günlük prim ödenerek 3 Ağustos tarihinden itibaren yıpranma payı eklenmiş olacak. Sağlık çalışanlarının bu tarihten önceki çalışmalarına yıpranma payı eklenmemiş olucak. Yıpranma payından yararlanmak isteyen kişiler için 10 yıl çalışma şartı aranarak, emeklilik için kullanılan yıpranma payı ise 5 yıl süre ile sınırlı kalacak. Yani sağlık çalışanları en fazla 2,5 sene erken emekliye ayrılabilecek.

YORUM EKLE