Malul Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir? Kimlere Malul Aylığı Bağlanır?

Malulük Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir? Malulen emeklilik, esnaf, zanaatkar ve kamu işçilerinin herhangi bir iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığı sebebi ile çalışma gücünü kaybetmesi durumunda kişilere malül aylığı bağlanmaktadır.

Malul Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir? Kimlere Malul Aylığı Bağlanır?

Malulük Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Malulen emeklilik, esnaf, zanaatkar ve kamu işçilerinin herhangi bir iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığı sebebi ile çalışma gücünü kaybetmesi durumunda kişilere malül aylığı bağlanmaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına göre iş kazası geçiren veya meslek hastalığı geçiren kişilere bağlanan aylığa ‘’malül’’ adını vermiş ve çalışamaz durumda olduğu için emeklilik hakkı sağlanmıştır. Ancak malulen emeklilik için kişinin %60 oranında çalışamaz durumunda olması gerekmektedir. Aksi halde bu aylıktan yararlanamaz. Ayrıca iş görür hale gelen kişiler de malül aylığı kesilmektedir.

Sigortalı bir şekilde çalışan kişiler hastanelerden durumunu ifade eden sağlık raporları alması ile malül sayılması yeterli olmayabilir. Bu sebeple kişinin malulük durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilmelidir.

Malulen emekliliğin kesilmesi durumlarından en önemlisi malül kişinin sigortalı bir işe girerek tekrar çalışma hayatına dönmesi ile malül aylığının kesilmesidir. Ayrıca yurt dışında çalışmaya başlayan malül kişilerin aylığı da kesilmektedir. Çalışma hayatına engel olan etkenler sebebi ile emekli olan kişiler her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık kontrolünden geçmektedir. Geçirilen kontrol sonrasında kişinin malül durumu ortadan kalkar ise malül aylığı da otomatik kesilecektir.

Emekli olabilmek için gerekli şartları sağlayanması ile malül oranının %60 olması halinde kişiye aylık bağlanmaktadır. Ayrıca kişinin malül durumu %60 ile %40 arasında bir oranda ise kişi çalışma gücünü kaybetmiş sayılmaktadır.

YORUM EKLE