Hizmet Tespiti ile Erken Emeklilik Olanağı!

Hizmet tespiti sonrasında erken emekli olma imkanı var ! Sigorta tarihi geç bildirilmesi ve prim eksikliği olan kişilerin gerekli çalışmalar yapılarak erken emekli olabilecekler:

Hizmet Tespiti ile Erken Emeklilik Olanağı!

Milyonlarca çalışanın hayallerinden biri olan erken emeklilik, ancak bazı durumlarda mümkün olabilmektedir. Ülkemizde emekli olmak için birtakım şartların tamamlanması gerekmekte olup ancak bu şartları tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edebilmektedir. Fakat SGK tarafından çalışanlara bazı durumları sağlamaları sebebi ile erken emeklilik hakkı tanınabilmektedir. Bunlardan biri de özellikle çalıştığı kurumda sigorta başlangıcı geç olarak bildirilenler, kayıt dışı çalışanlar için hizmet tespit davası ile eksik yatan primlerin tespiti, sigorta tarihinin geç olması gibi durumlar tespit edilerek çalışanın erken emekli olması mümkün olabiliyor.

5 Yıl Zamanaşımı Var

Sigorta tarihi geç bildirilenler, primi eksik yatanlar, resmi tatil günlerinde çalıştığı halde bildirilmeyenler olmak üzere benzeri tüm durumda çalışanları koruyacak olan bir hizmet SGK tarafından sunulmaktadır. Buna göre hizmet tespiti davası ile asıl emeklilik durumları belirlenmiş oluyor ve hatta bu sayede erken emeklilik hakkı da elde edilebilmiş oluyor. Konu ile ilgili olarak açılan davaların büyük çoğunluğunun çalışanlar lehine olduğu görülüyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise çalışanların sigortasız olarak çalıştıkları toplam sürenin son yılından başlamak üzere toplamda en geç 5 yıl içerisinde başvuruda bulunmuş olmalarıdır. Zira bu beş yıl içinde dava açılmaz ise yasa geçerliliğini kaybetmiş oluyor ve işçiler bu olanaktan faydalanamıyor.

Çalışanların ise işyeri sicil dosyası (sigortalının), esnaf sicil kaydı, işverenin mesleki kuruluş kaydı, vergi mükellefiyet kayıtları gibi delilleri sunmaları ilgili davayı kazanma şansını arttırıyor.

Hizmet Tespit Davası Dilekçesi

Başvurmak isteyenler için dilekçe örneği ise şu şekildedir.

.... NÖBETÇİ ( ) İŞ MAHKEMESİ'NE

  1. : Ad-Soyad (TC. )

Adres

VEKİLİ : Vekil Adı Soyadı ve Adresi

DAVALI : Ad-Soyad Veya Şirket Adı ve Unvanı

Adres:

İHBAR

OLUNAN : Sosyal Güvenlik Kurumu ... İl Müdürlüğü

ADANA

DAVA : Hizmet Tespit Davası

KONU : Fazlaya ilişkin her türlü haklarımız saklı kalmak kaydıyla; müvekkilin davalı işveren yanında 01 Eylül 2018 yılı ile 25.Ocak.2019 tarihleri arasında sigortasız çalışmasından ötürü belirttiğimiz sürelere ilişkin hizmetlerinin tespiti ile ödenmeyen SGK primlerinin ödenmesi talebimizdir.

1-Müvekkil ... davalı işveren ....i için işlettiği ... TURİZM adındaki ticari işletmenin çalışanıdır. Görevi ise Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri elemanıdır.

2- Müvekkil 01.09.2018 tarihinde işe başlamıştır. Ancak çalıştığı süreler boyunca SGK primleri yatırılmamıştır. Ayrıca aylık ücretleri de dahil olmak üzere hak ettiği ücretleri de ödenmemiştir.

3- Müvekkil işverenden SGK primlerinin yatırılmasını ve hak ettiği ücretlerini ödenmesini defalarca istemesine rağmen davalı işveren müvekkili sürekli oyalamış, SGK girişini bildirmemiş, SGK primlerini yatırmamış ve ücretlerini de ödememiştir.

Müvekkil de iş akdini haklı nedenle feshetmiştir.

4- Müvekkilin çalışma sürelerini bilen ve onunla birlikte bilfiil çalışan tanıklar mevcuttur.

5- Davalı işveren müvekkili belirtmiş olduğumuz tarihler arasında bilfiil SGK bildirimini yapmadan ve primlerini yatırmadan çalıştırması nedeniyle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, TMK, İş Kanunu, 5510 sayılı Kanun, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1-Müvekkilin işyeri özlük dosyası- Davalı işverenden istenilmesini talep ederiz.

2- Müvekkilin SGK sicil dosyası- SGK'dan istenilmesini talep ederiz.

3- Tanık Beyanları : Müvekkilin çalışma sürelerini, davalı ile iş ilişkisini, hangi konumda çalıştığını ve dava dilekçesindeki her türlü delilin ispatı için dinleneceklerdir. (Adları ve soyadları ayrıca bildirilecektir.)

4- Bilirkişi İncelemesi

5- Müvekkilde mevcut olan görüntüler, bilgi ve belgeler.

6- Yemin

7- Kanuni ve takdiri her türlü yasal delil.

Karşı delil sunma hakkımız saklıdır.

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan ve re'sen gözetilecek diğer nedenlerle; DAVAMIZIN KABULÜ İLE, müvekkilin 01 Eylül 2018 yılı ile 25.Ocak.2019 tarihleri arası davalı işveren nezdinde tam gün ve bilfiil çalıştığının TESPİTİNE, çalışma süreleri boyunca ödenmeyen SGK primlerinin ÖDENMESİNE, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Saygılarımızla

DAVACI VEKİLİ

YORUM EKLE