Genel Sağlık Sigortası Emekliliği Etkiler mi? GSS Avantajları ve Kimleri Kapsar?

Genel Sağlık sigortası nedir? Zorunlumudur, Emekliliği etkiler mi? GSS kimleri kapsar ve vatandaşlara getirdiği avantajlar nelerdir? Haberde.

Genel Sağlık Sigortası Emekliliği Etkiler mi? GSS Avantajları ve Kimleri Kapsar?

GSS Emekliliği Etkiler Mi?

GSS’ nin emekliliği etkileyip etkilemeyeceği hakkında farklı görüşler öne sürülmektedir.

  1. GSS prim borcu olan vatandaşların emekli olup olamayacağı,
  2. GSS’ ye prim ödeyen vatandaşların primler doğrultusunda emekli olma aşamasında dikkate alınıp alınmayacağı,

GSS Zorunlu Mudur?

Genel Sağlık Sigortası, herhangi bir işte çalışmayan ya da sosyal güvencesi olmayan bireylerin ve ailelerin sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için kurulan bir çeşit sistemdir. GSS, kişilerin yaşayabilecekleri sağlık problemleri için bir tür finansmandır. Genel Sağlık Sigortası 01/01/2012 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Daha önceleri kullanılan Yeşil Kart sisteminin daha adil ve daha güvenilir şekli ile GSS’ li vatandaşlara sağlık hizmeti sağlanmaktadır.

GSS’ nin Vatandaşlara Getirmiş Olduğu Avantaj

01/01/2012 tarihinden itibaren vatandaşların zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortalı olması kesin kılınmıştır. Herhangi bir işte çalışmayan ve sağlık güvencesi olmayan ve ailelerin sağlık ihtiyaçlarını kolaylıkla giderilebilmesi için kurulan bu sistemde tüm vatandaşların eşit, adil ve etkin bir sağlık hizmeti alması sağlanmıştır. Bu avantaj ile vatandaşlar sağlık hizmetinden istediği gibi faydalanmaktadır.

GSS Kimleri Kapsar?

  1. Kişinin bakma yükümlü olduğu aile içindeki fertlerin (anne, baba, çocuklar ve eş) sağlık hizmeti almayan veya sağlık güvencesi olmayan kişiler,
  2. Herhangi bir firmada ya da sigortalı bir işte çalışmayan kişiler,
  3. SGK’ dan emekli maaşı alamayan kişiler,

Genel Sağlık Sigortasından 2018 yılında faydalananların sayısı 7 milyonu aşkındır. GSS ile tüm vatandaşlar eşit seviyede sağlık hizmetinden yararlanmaktadır.

GSS Ödeyen Emekli Vatandaşların Hakları Nelerdir?

  1. Emekli kişilerin GSS’ den faydalanması için herhangi bir ticaret işiyle faaliyette bulunmaması gerekir.
  2. Emeklinin GSS’ den faydalanabilmesi için tarım ile ilgilenmemesi gerekir.
  3. Emekli GSS’ den faydalanabilmesi için isteğe bağlı bir şekilde sigorta primini ödememesi gerekir.
  4. Emekliler sigortalı bir işte çalışmaması gerekir.
  5. Kişilerin GSS’ den faydalanması için işsizlik maaşı almıyor olması durumunda kişi sağlık hizmetinden faydalanabilir.

Bu durumda GSS primlerinin emekliliğe hiçbir etkisi yoktur. Ayrıca GSS primlerini ödeyen tüm vatandaşların ödedikleri primleri emeklilik için kullanması da imkansızdır.

İŞİN OLSA

YORUM EKLE