Ev Hizmeti ve Temizliğinde Çalışanlar, İzin Parası Nasıl Alınır?

Ev hizmetinde çalışan kişilerin izin parası ve işsizlik maaşı alabilmeleri mümkün.İŞKUR'a bağlı olan personellerin bu haktan faydalanabileceği belirtildi.

Ev Hizmeti ve Temizliğinde Çalışanlar, İzin Parası Nasıl Alınır?

Birçok çalışanın yer aldığı sektörlerden biri de ev temizliği ve ev hizmetleri sektörü olup özellikle her gün zorlu şartlarda çalışan personel için merak ettiği konularda biri de yeniden gündeme gelen ücretsiz izin parası oldu. Bu noktada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından standartları belirlenen bu ödemeden 17 Nisan 2020 itibarıyla iş sözleşmesi yapmış olan ve altında çalıştığı işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılan işçiler, ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilenler yararlanmaktadır. Bu durumun yanı sıra işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler de bu ödemeyi alabilmektedir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Özellikle ücretsiz izne çıkarılanlar için verilen ücretsiz izin desteğinden yararlanmak için başvurunun işveren tarafından yapılması gerekmektedir. Bu noktada bir ay içinde 10 günden fazla sigortalı olarak çalışanlar için işveren, durum değişikliğini ücretsiz iznin verildiği ay sonuna kadar, eksik gün olarak SGK İl Müdürlüklerine ya da SGK Müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir.

Ev Hizmeti Çalışanlarının Hakları Nelerdir?

6098 sayılı Kanuna göre ev hizmetlerinde çalışan kişilereişveren tarafından Pazar veya farklı bir günde tam gün tatili verilmesi zorunludur. İşveren fazla çalışma için normal çalışma ücretin en az yüzde elli fazlasıyla ödemek durumundadır. Ayrıca iş sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi durumunda fesih bildirim süresine at ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

Ev işlerinde çalışanlar 10 günden fazla çalıştıkları durumda kolay işverenlik uygulamasından yararlanmaları da mümkün olmakta olup 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge ile SGK il müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Burada çalışan kişinin işe giriş tarihini, ödediğiniz ücreti, ay içinde kaç gün çalışacağı gibi birtakım bilgilerin de verilmesi gerekiyor.

İşsizlik Maaşı Ödemesi Alınıyor Mu?

Ev hizmetlerinde çalışanlar için de işsizlik maaşı almak mümkün olmakla birlikte ödemeye hak kazanmak için prim şartlarının yerine getirilmiş olması, iş sözleşmesi kanununda ifade edilen nedenlerden dolayı sona ermiş olması, iş sözleşmesinin askıya alınmamış olması, işçinin İŞKUR’a başvurmuş olması gerekmektedir.

YORUM EKLE