POMEM, PMYO ve PAEM Alım Şartları Değişti! Başvuru Şartları Ne Oldu?

POMEM,PMYO ve PAEM alım şartları değişti. Resmi Gazetede yayımlanan habere göre alım şartlarının bir kısmı değişti. Detaylar haberimzidedir.

POMEM, PMYO ve PAEM Alım Şartları Değişti! Başvuru Şartları Ne Oldu?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile POMEM, PMYO, PAEMalımlarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklere göre “Giriş sınavına başvurular her dönem için, Başkanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır. Adayların KPSS taban puanı Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir” ifadeleri yer aldı.

PMYO Başvuru Şartları

a) T.C. kimlik numarasını,b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,c) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,ç) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,d) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini, yazılı veya elektronik ortamda yaptıkları başvurularına ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında Müracaat Komisyonuna belgenin aslını ibraz eder.

(3) Verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvurular Başkanlıkça oluşturulan Müracaat Kabul Komisyonlarınca şahsen alınır. Müracaat Kabul Komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde üç rütbeli personelden oluşur. Komisyonun görevlendirilmesi Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile yapılır. Müracaat Kabul Komisyonunun görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir.

(5) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.” Şeklinde yer aldı.

Değişiklik hakkında detaylı bilgi için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191108-5.htm

PAEM Değişikliği

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,”

“r) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,” ifadesi eklenmiştir.

Değişiklik detayını incelemek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191108-5.htm

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 08:22
YORUM EKLE