PAEM Kadın Erkek Lisans Mezunu 2000 Komiser Yardımcısı Alımı Ne Zaman Başlar?

Polis Akademisi Başkanlığından duyur geldi. 2019 yılı PAEM Komiser Yardımcısı alınacak. Peki ilan ne zaman yayımlanır? Kimler Başvuru Yapabilir?

PAEM Kadın Erkek Lisans Mezunu 2000 Komiser Yardımcısı Alımı Ne Zaman Başlar?

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanmış olan duyuruya göre 2019 ve 2020 yılı için PAEM Komiser yardımcısı alımı yapılacak. Söz konusu duyuru Resmi Gazete'nin ardından 31 Ağustos 2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu ve detaylar meydana çıkmaya başladı. Peki adayların beklediği bu ilan resmi olarak ne zaman yayımlanacak ve başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte tüm detayları sizlere haberimizde aktarıyoruz.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelmiş olan duyuruya göre 2019-2020 yılı için PAEM alımları yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak.

2019 YILI BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı başvuru şartları hakkında herhangi bir duyuru yapmadı. Ancak 2018 yılı PAEM Komiser Yardımcısı alımı için başvuru şartlarını sizlere aktarıyoruz. Bu yılda başvuru şartları muhtemelen böyle olacaktır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1989 ve sonrası doğanlar)
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 •  Eğitim-Öğretim dönemi başladığında (intibak eğitimi dahil) adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve silah altında olmamaları gerekmektedir. Bu nedenle; şahsen başvuru esnasında erkek adaylar 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge ibraz etmek zorundadırlar.

2018- 2019 YILI KPSS PUANI ESAS ALINACAK!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre alıma ilişikin ön başvuru detayları ve başvuru kılavuzu 2019 yılı KPSS sınavından sonra açıklanacak. Geçtiğimiz yıl PAEM kapsamında Komiser yardımcısı alımı için adaylardan 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan KPSS sınavından puan almış olma şartı aranıyordu.

Bu yıl ise adaylardan 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan Lisans KPSSP3 Puan türü esas alınacaktır.

KPSS TABAN PUANI KAÇ OLUR?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) Komiser Yardımcılığı Öğrenci adaylarının başvuru yapabilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gereklidir. Adaylardan Lisans mezunu eğitim seviyesindeki Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAR?

Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre PAEM 2000 komiser yardımcısı alımı ilanı en kısa sürede yayımlanacak. Polis Akademisi yapmış olduğu duyuruda, Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir diye açıklamada bulundu.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 08:54
YORUM EKLE