“Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” Nedir? Öğretmenliğe Girişte Yeni Yöntem Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde “Eğitimde 2023 Vizyonu” açıklandı. Buna göre öğretmen atamalarında da değişiklikler bekleniyor. Peki öğretmen alımları nasıl olacak? “Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” nedir? Detaylar haberimizde…

“Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” Nedir? Öğretmenliğe Girişte Yeni Yöntem Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘2023 Eğitim Vizyonu’ açıklandı ve yakın zamanda uygulamaları başlayacak. Bu uygulamalar 2019 ve 2020 yılında gerçekleşecek geçiş süreciyle birlikte kullanılacak. Türkiye’nin 2023 hedefleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 3 yıllık çalışma planı çerçevesinde açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu ile öğretmenlik atamalarında da değişikler olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu ile okul öncesi eğitimden öğretmen yetiştirme programlarına kadar birçok konuda dönüşümler yapılacak. Bu dönüşümlerin en başında da Milli Eğitimin temelini oluşturan öğretmenlerin yetiştirilmesi ve görevlendirilmesinde değişiklikler olacak. Bunların başında da yeni uygulama olarak “Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” uygulanacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ UZMANLIK PROGRAMI NEDİR?

Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Eğitimde 2023 Vizyonu’ belgesinde yer alan çalışmalardan bir tanesi. Bu program sertifikaya dayalı pedagojik formasyon programı yerine kullanılacak. Pedagojik formasyon gerektiren öğretmenlik alanları için artık bu şart ortadan kalkacak ve dileyen herkes öğretmen adayı olabilecek. Bunun ardından öğretmen olmaya hak kazanan adaylar Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı’na katılacak. Buradaki ana amaç ise öğretmen yetiştirme programlarını özgün ve işlevsel hale getirmek. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile yapılacak işbirliği ile öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri lisansüstü derecesine dayalı olarak yapılandırılacak. Eğitimde 2023 Vizyonu çerçevesinde ise yapılacak çalışmalar ve adımlar şöyle olacak:

 1. Yükseköğretim Kurumu ile yapılacak iş birliği çerçevesinde eğitim fakültelerine sıralamada üst dilimde yer alan öğrencilerin yerleştirilmesine yönelik iyileştirmeler yapılacak.
 2. Öğretmen ve okul yöneticilerimiz için Yatay ve Dikey Kariyer Uzmanlık Alanları yapılandırılacak.
 3. Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık programları açılacak.
 4. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve alana yönelik becerilerini iyileştirmek için lisansüstü düzeyde mesleki gelişim programları tasarlanacak.
 5. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üniversitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata geçirilecek.
 6. Sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı açılacaktır. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığında öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlayacak.
 7. Öğretmen ve okul yöneticilerimize yönelik bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri katılıma ilişkin belgelendirme uygulamasından ayrılarak üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika programlarına dönüştürülecek.
 8. Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere yönelik lisansüstü düzeyde yan dal programları açılacak.
 9. YÖK ile yürütülecek işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde Türkiye genelinde belirlenecek ölçütleri taşıyan eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programları öğretmenlik uygulaması merkeze alınarak özel olarak yeniden yapılandırılacak.
 10. YÖK ile yapılacak iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde Yükseköğretim Kalite Kurulunun üniversite ziyaretlerinde sadece eğitim fakülteleri ile sınırlı olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkilileri de değerlendirme ekibinde yer alacak.
 11. Eğitim fakültelerinde yürütülen okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümlerindeki hizmet-öncesi öğretmen yetiştirme programlarının yeniden yapılandırılmasına öncelik verilecek.
 12. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına eğitim hizmeti götürecek öğretmenlerimiz için mesleki gelişim programları oluşturulacak.
 13. Millî Eğitim Bakanlığı, gerekli alt yapı hazırlandıktan sonra eğitim fakültelerinin hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının okullardaki ihtiyaç doğrultusunda, uygulama ağırlıklı olmasını atamaya esas koşullar arasında değerlendirecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ UZMANLIK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı’nın 2018 yılında hazırlık ve tasarımının sona ermesi, 2019 yılında geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje takvimi çerçevesinde 2019 yılında küçük ölçekli pilot uygulama ve uygulama fazına ilişkin iyileştirme yapılması, 2020 yılında ise orta ölçekli pilot uygulama ve uygulama fazına yönelik iyileştirme yapılması hedefleniyor. Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı’nın tam olarak hayata geçirileceği zaman ise 2020 yılı. Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı 2020 yılında ülke genelinde uygulamaya konulacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 12:17
YORUM EKLE