Aile Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerinde Değişiklik Yapıldı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders saatlerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete kararına göre yapılan değişiklik haberimizdedir.

Aile Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerinde Değişiklik Yapıldı!

Resmi Gazetede 05 Mart 2021 tarihli yayımlanmış olan duyuruya göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar yayımlandı. Yayımlanan 31414 sayısına göre ve 3590 Karar sayısına göre ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslar şöyledir.

YAPILAN DÜZENLEME:

Ekli " Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin esasların " yürürlüğe konulmasına, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 89 uncu maddesş gereğince karar verilmiştir.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR:

MADDE 1- 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar"ın mezkür başlığı "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların;

a) 1 inci maddesinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının" şeklinde,

b) 2 nci maddesinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" şeklinde,

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını" şeklinde, (b) bendinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını" şeklinde,

ç) 12 nci maddesinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı" şeklinde,
değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "(35)" ibaresi "(39)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

YORUM EKLE