Doğum İzni Nedir? Nasıl alınır?

Doğum İzni Nedir? Nasıl alınır?

Sigortalı çalışan kadının çalışmış olduğu süre içerisinde hamilelik durumu söz konusu olduğunda bu süreye ilişkin kullanması gereken izinlere biz doğum izni diyoruz. Çalışan kadınlar doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanma hakları vardır. Şayet doğuma ilişkin gebeliklerde çoğul gebelik diye tabir ettiğimiz ikiz ya da üçüz bebek dünyaya gelmesi söz konusu olursa doğum izni 18 haftaya kadar çıkar.

Doğum izni sürelerinin başlaması ya da bitmesiyle ilgili çalışan kadının kendi hekiminden almış olduğu rapor burada belirleyici olandır. Yani kadın çalışanlar doğumdan önceki 8 haftalık süreyi isterlerse son 3 haftaya kadar izin kullanmadan sürdürebilirler. Şayet doktoru izin vermezse toplam 8 haftalık doğumdan önceki süreyi kullanır, doğumdan sonra da 8 haftayı kullanmak sureti ile toplam 16 haftalık ya da çoğul gebeliklerde de 18 haftalık süreyi kullanarak doğuma ilişkin istirahat süresini tamamlamış olur.

Doğumları ile ilgili durum ortaya çıkan hizmet akdine bağlı ya da kamu kurumlarında çalışan kadınlar, doğum izinlerini kullanmaya başlayabilirler. Öncelikle kadın çalışanların kullandığı doğum izni yukarıda da söylediğimiz gibi doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere 16 haftadır. Doğum gerçekleştikten sonra da erkek çalışanlar bağlı bulundukları iş yerine müracaat etmek şartı ile eşin doğumu nedeni ile babalık izni diye adlandırdığımız doğum iznini kullanabilirler. Doğum iznini kullanacak olan babalar, hizmet akdine bağlı babalar 5 gün emekli sandığına bağlı babalar ise 10 gün olarak kullanabilir. Doğum izni kullanılacağı süre için mutlaka iş yerine yazılı bildirim yapmak gerekir. Yani hizmet akdine bağlı çalışanlar iş yerlerine, kamu kurumlarında çalışanlar da ilgili birim amirliklerine yazılı olarak doğum iznini kullanacaklarını beyan ederler ve doğum izni sürelerini başlatmış olurlar.

YORUM EKLE