Resmi Gazetede yayımlandı. 19 Ağustos 2022 tarihli yayımlanan atama kararına göre farklı Bakanlıklara, Kurumlara ve Kuvvet Komutanlıklarına atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmzası ile kamuya ve Kuvvet komutanlıklarına yapılan atamalar yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 31928 sayısına göre yapılan atamalar,

  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Mğdğrlüğü,
  • Milli Eğitim Bakanlığı,
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı,
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu,

bünyelerine atamalar yapıldı.

Kuvvet Komutanlıklarına Atama:

Yayımlanan karar listesine göre resmi gazete de yayımlanan karar ile,

" 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, ek listede kimlikleri yazılı general ve amirler isimleri hizalarında belirlenen görev yerlerine atanmıştır" şeklinde karar yayımlandı.

  • Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına 72 General ataması yapıldı.
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 24 General ataması yapıldı.
  • Hava,Kuvvetleri Komutanlığına 30 General ataması yapıldı.